Žrebovali sme výhercov júlových súťaží

V júli sme pre vás pripravili niekoľko súťaží.

V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Čo je neutrónová hviezda? Správnu odpoveď, že je to pozostatok výbuchu supernovy, resp. vesmírny objekt, ktorý vznikne po výbuchu supernovy, uviedol aj výherca Tomáš Senaj z Vyškoviec a získava knihu Pera Romanillosa Najväčšie objavy ľudstva, ktoré spôsobila náhoda od vydavateľstva IKAR/Príroda.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Čo je conching? Z tých, čo správne odpovedali, že je to mechanický proces premiešavania teplej čokoládovej masy vo valcoch s obsahom malých kovových guľôčok, ktoré fungujú ako miniatúrne valčeky, sme vyžrebovali Jozefa Nováka z Bratislavy a Luciu Zajacovú z Dolného Harmanca. Obaja získavajú knihu Petra Szolcsányiho Súkromný život molekúl od vydavateľstva W PRESS. Všetkým výhercom gratulujeme.