Žrebovali sme výhercov júnovej súťaže

V júnovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Čo je teória rozpadu stopy a o čom hovorí Jostov zákon? Z tých, čo nám správne napísali, že teória rozpadu stopy znamená oslabenie pamäťovej stopy, jej nepoužívanie vedie k rozpadu, a Jostov zákon hovorí o tom, že ak sú dve pamäťové stopy rovnako silné, staršia z nich bude trvalejšia a jej rozpad pomalší, sme vyžrebovali Martina Š. z Dolného Kubína, Pavla S. z Banskej Bystrice a Danu Š. z Čiernych Kľačian. Posielame im knihu A. Moukheibera: Ako sa mozog s nami zahráva z vydavateľstva IKAR. Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.