Žrebovali sme výhercov júnových súťaží

V júni sme pre vás pripravili niekoľko súťaží.

V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Čoho jednotkou je becquerel (Bq), nachádzajúci sa medzi odvodenými jednotkami si a pomenovaný na počesť vedca henriho Becquerela? Správnu odpoveď, že je to jednotka intenzity rádioaktivity, uviedla aj výherkyňa Anna Nociarová z Kyncelovej.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Akým spôsobom štartovali klzáky? Z tých, čo správne odpovedali, že štartovali vystrelením z gumového lana ťahaného členmi aeroklubu, prípadne pomocou vlečného lietadla či z terénnej vyvýšeniny, sme vyžrebovali Pavla Sokola z Banskej Bystrice, Luciu Balintovú z Kuzmíc a Andreja Bendža z Nového Mesta nad Váhom.

Všetkým výhercom gratulujeme.