Žrebovali sme výhercov májových súťaží

V máji sme pre vás pripravili niekoľko súťaží.

V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Čoho bohom bol rímsky boh Vulkán, na počesť ktorého Charles Goodyear pomenoval proces vulkanizácie? Správnu odpoveď, že bol bohom ohňa, uviedol aj výherca Roman Ocelník z Rožňavy.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Čo je endemit? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o rastlinný alebo živočíšny druh, ktorý sa prirodzene vyskytuje iba na jedinom špecifickom území na svete a nikde inde, sme vyžrebovali Antóniu Košťálovú z Trnavy, Martina Špánika z Dolného Kubína a Moniku Valachovičovú z Tlmáč.

Všetkým výhercom gratulujeme a veríme, že knihy z vydavateľstva Ikar a sada popularizačných kníh o vede ich potešia.