Žrebovali sme výhercov novembrových súťaží

V novembri sme pre vás pripravili dve súťaže. V hlavnom článku Dejiny písané dynamitom sme vám dali otázku Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky? Z tých, čo správne odpovedali, že je to C3H5N3O9, sme vyžrebovali Annu H.Porúbky a posielame jej knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva Ikar.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Ktorého renesančného filozofa upálili v Ríme za jeho kacírske myšlienky? Za správnu odpoveď, že ide o Giordana Bruna, získava knihu Vojtecha Zamarovského Putovanie do staroveku z vydavateľstva Perfekt Viera K.Liptovskej Osady. Obom výherkyniam blahoželáme a veríme, že ich potešia.

Komentáre