Žrebovali sme výhercov novembrových súťaží

V októbri sme pre vás pripravili opäť niekoľko súťaží.

V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku: Koľko jednoduchých väzieb je schopný vytvárať každý atóm uhlíka? Správnu odpoveď, že sú to štyri väzby, uviedol aj výherca Ľubomír Bielich Partizánskeho a získava knihu Pera Romanillosa Najväčšie objavy ľudstva, ktoré spôsobila náhoda od vydavateľstva IKAR/Príroda.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Ktorý významný astronóm nikdy nedostal Nobelovu cenu, hoci jeho objavy zásadne ovplyvnili poznanie vesmíru a vďaka jeho vynálezu sa dajú pozorovať aj vzdialené galaxie? Z tých, čo správne odpovedali, že je to Edwin Powell Hubble, sme vyžrebovali Janku Dubašákovú zo ŠtefanovejDaniela Koščaka z Vikartoviec. Obaja získavajú knihu Joanne Bakerovej Vesmír, 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať od vydavateľstva Slovart. Všetkým výhercom gratulujeme.