Žrebovali sme výhercov októbrovej súťaže

V októbrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Ktorá je vaša obľúbená rovnica a prečo? V odpovediach sa najčastejšie opakovali Pytagorova veta, kvadratické a diferenciálne rovnice, Einsteinova rovnica E = mc2, (ne)rovnica 1 = 0,999 999 999 9, Eulerova rovnosť, Newtonov zákon gravitácie alebo jednoduchá rovnica x + y = y + x. Z tých, čo nám napísali svoju obľúbenú rovnicu, často aj s pekným vysvetlením dôvodov, za ktoré ďakujeme, sme vyžrebovali Antona B. z Humenného, Alexandru K. z Veľkých Uheriec a Maxa L. z Leopoldova. Posielame im knihu D. Mackenziovej: Príbeh matematiky v 24 rovniciach z vydavateľstva IKAR.
Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.