Žrebovali sme výhercov októbrových súťaží

V októbri sme pre vás pripravili opäť niekoľko súťaží.

Pri hlavnej téme októbrového Quarku sme sa vás pýtali Koľko snímok bolo doteraz (k dátumu vydania článku) zosnímaných z územia Slovenska pomocou družíc Sentinel-1a/1B? Exkurziu na Katedru geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde im pracovníci katedry ukážu zaujímavé geodetické prístroje a aplikácie, vyhrávajú vďaka odpovedi Miloša Jacka, študenta I. C odboru geodézia, kartografia a kataster, že bolo zosnímaných 1 600 snímok, študenti z SPŠ stavebnej na Plzenskej ulici 10 v Prešove.

V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Ktorý je najrozšírenejší prvok na zemi? Správnu odpoveď, že je to kyslík, uviedla aj výherkyňa Lenka Vernarcová z Popradu a získava knihu Pera Romanillosa Najväčšie objavy ľudstva, ktoré spôsobila náhoda od vydavateľstva IKAR/Príroda.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Aký pokyn dávajú piloti pri turbulenciách cestujúcim a členom posádky? Z tých, čo správne odpovedali, že je to Pripútajte sa, prosím!, sme vyžrebovali Petra Bukovinského z Bratislavy, Tomáša Senaja z Chotče a Máriu Mačutkovú z Bratislavy. Všetci získavajú knihu Patricka Smitha Zeptejte se pilota od vydavateľstva Grada.

Všetkým výhercom gratulujeme.