Žrebovali sme výhercov súťaže 1/2022

V januárovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali:

Čím sa vo svojej práci zaoberá profesor Kip Thorne?

Z tých, čo nám správne napísali, že K. Thorne sa venuje teoretickej fyzike, oblastiam gravitácie a astrofyziky, sme vyžrebovali A. Leškovú zo Závady, A. Kabirovú zo Štrby a A. Somorčíka z Cabaja-Čápora. Posielame im knihu J. Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o.
Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.