Žrebovali sme výhercov súťaže 5/2022

V májovej rubrike Čítanie sme sa vás pýtali: Čím sa podľa vás vyznačuje vyspelá civilizácia? Z tých, čo nám napísali, že vyspelé civilizácie sú inovatívne, technicky pokrokové, majú veľké vedomosti o vesmíre, fungovaní ľudského tela, prírody, živočíchov, techniky a využívajú ich vo svoj prospech a v symbióze s prírodou, hľadajú alternatívne zdroje a spoluprácu, sme vyžrebovali Alenu D. z Bratislavy, Katarínu P. z Ulože a Marcelu D. z Dubodiela. Posielame im knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o.
Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.