Žrebovali sme výhercov súťaže 6/2023

V júnovej rubrike Čítanie z knihy sme sa vás pýtali: Kedy a za akú prácu získal Erwin Schrödinger Nobelovu cenu? Z tých, čo nám napísali, že to bolo v roku 1933 (spolu s P. Diracom) za formuláciu nerelativistickej vlnovej rovnice na opis hmotných častíc, ktorú na jeho počesť nazývame Schrödingerova rovnica, sme vyžrebovali Andreu K. z Hrabovca nad Laborcom, Vladimíra J. z Liptovského Hrádku a Leu B. zo Želoviec a posielame im knihu Jamesa Leesa: Vedeli ste? Fyzika – otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR.
Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme, výhercom blahoželáme a veríme, že ich ceny potešia.