Žrebovali sme výhercov súťaží 3/2022

V marci sme pre vás pripravili dve súťaže. V rozhovore Výzvy našej vedy sme vám dali otázku: Ktorá z globálnych výziev je podľa vás najvážnejšia a zaslúžila by si najväčšiu pozornosť vedcov? Z tých, čo nám napísali, že za ňu považujú napríklad tému mieru a bezpečnosti, energií, vody, klímy, vymierania druhov, zdravia či chudoby, sme vyžrebovali Martinu H. z Leopoldova a Miroslavu C. z Rudna a posielame im knihy Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 a Juraja Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o.
V rubrike Čítanie sme sa vás pýtali: Ktorých dvoch slovenských vedcov podporil v januári 2022 nový Nadačný fond Nadácie ESET pre podporu vedy? Za správnu odpoveď, že podporu dostali Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., a Miroslav Baláž z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., získavajú knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 Anna K. zo Štrby, Martin M. zo Sobraniec a Pavol S. z Banskej Bystrice.
Výhercom blahoželáme a veríme, že ich knihy potešia.