Žrebovanie výhercov februárových súťaží

Vo februári sme pre vás pripravili dve súťaže.
V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Platí Archimedov zákon aj pre plyny? Správnu odpoveď, že platí a vďaka tomu lietajú napríklad balóny a vzducholode, uviedla aj výherkyňa Daniela Móciková z Topoľčian.
V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Čo boli stupy? Z tých, čo správne odpovedali, že to boli technické zariadenia (stavby) na vodný pohon vybudované ako súčasť mlynov alebo ako samostatné objekty. Pomocou nich sa docielila potrebná hustota súkna – ubíjanie v stupách, sme vyžrebovali Zuzanu Hažerovú z Ľubotíc, Milana Ondreja Pramnika z PrešovaMariána Juščáka z Košíc.
Všetkým výhercom gratulujeme a veríme, že knihy z vydavateľstiev Ikar a Slovart vás potešia.