Žrebovanie výhercov marcových súťaží

V marci sme pre vás pripravili niekoľko súťaží. Správnu odpoveď na otázku Ktoré dva prvky periodickej sústavy sú pomenované po slávnych ženách? nám poslali aj študenti Strednej odbornej školy vo Svite. Správne uviedli, že ide o prvky meitnérium a curium a získali tak možnosť zúčastniť sa na exkurzii na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovednej fakulty UK v Bratislave.

V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Ako sa volá prístroj na meranie elektrického napätia?
Správnu odpoveď, že ide o voltmeter, uviedla aj výherkyňa Mgr. I. Pribulová Daková z Kráľovského Chlmca.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Z akých slov sa skladá pojem demokracia a čo znamenajú? Z tých, čo správne odpovedali, že sú to slová demos (ľud) a kratia (vláda), čo znamená vláda ľudu, sme vyžrebovali Tomáša Pavloviča z Liptovského Mikuláša, Martinu Sedlákovú zo Zlatých Moraviec a Milana Medvedíka z Dlhého Poľa.

Všetkým výhercom gratulujeme a veríme, že knihy z vydavateľstva Ikar ich potešia.