Jozef Dekret Matejovie

Otec lesníctva na Slovensku Pred 175 rokmi zomrel lesník Jozef Dekret Matejovie. Nevošiel do dejín len tým, že pri ťažbe dreva sekeru nahradil pílou, ale najmä preto, lebo zaviedol plánovité zalesňovanie hôr, ktoré kvôli potrebám baníctva, hutníctva a sklárstva zdevastovala ťažba dreva. Jozef Dekret Matejovie… pokračuj

Čo prinesie MODERNIZÁCIA urýchľovača?

Po nedávnej dvojročnej odstávke urýchľovača v CERN-e sa takmer dvojnásobne zvýšila energia, pri ktorej sa častice v urýchľovači zrážajú. V ďalšej fáze modernizácie, do roku 2025, sa plánuje desaťnásobne zvýšiť hustotu zrážok častíc. Zvýšenie výkonu Veľkého hadrónového urýchľovača (Large Hadron Collider – LHC) v CERN-e závisí od… pokračuj

Používanie názvu Kosovo a tvorenie obyvateľského mena od tohto názvu

Pri sledovaní tlačených aj elektronických médií si môžeme všimnúť, že sa nejednotne používa geografický názov Kosovo v lokáli (t. j. v 6. páde). Popri podobe s predložkou v, v Kosove, napr. opozícia v Kosove, činnosť inštitúcií v Kosove, dokument nakrútený v Kosove, sa môžeme stretnúť aj s podobou s predložkou na, na Kosove, napr. protesty na… pokračuj

Čo je skvalén?

Otázka Juraja Čabu z Ružomberka. V posledných dvoch desaťročiach rastie záujem o látky prírodného pôvodu, ktoré sú vďaka svojim vlastnostiam zaujímavé z hľadiska zdravej výživy. Medzi takéto zlúčeniny patrí aj skvalén. Poznatky o ochranných účinkoch skvalénu majú dlhú históriu. Už pred stáročiami užívali obyvatelia rybárskych osád… pokračuj

Vhodnosť názvov nanorúrka, nanotrubica, nanotrubička, nanotuba, nanotrubka

V súčasnosti sa pomerne veľký záujem venuje nanotechnológiám. V tejto súvislosti sa stretáme s názvaminanorúrka, nanotrubica, nanotrubička, nanotuba a nanotrubka (niekedy písanými aj v podobe dvoch slov, t. j.nano rúrka, nano trubica, nano trubička, nano tuba, nano trubka, alebo so spojovníkom v podobe nano-rúrkaatď.), a to často v spojeniach s prívlastkom uhlíková, teda uhlíková… pokračuj

Frederik Grant Banting

Frederik Grant Banting (14. 11. 1891 – 21. 2. 1941), rodák z Ontaria, je dodnes najmladší držiteľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, ktorú získal spoločne s profesorom Macleodom v roku 1923 za objav inzulínu, vtedy ako 32-ročný. Vďaka ich objavu bolo možné liečiť deti s vrodenou cukrovkou (tzv. diabetes… pokračuj

Čo je NEUROEKONÓMIA?

Otázka Zuzany Jančovičovej z Bratislavy. Psychológovia a neurobiológovia uskutočnili nedávno objav, ktorý v novom svetle vysvetľuje podstatu prijímaných ekonomických rozhodnutí. Ukazuje sa, že sklon riskovať pri investovaní závisí od aktivity určitých častí mozgovej kôry.  Hlavnou oblasťou výskumu neuroekonómie je proces rozhodovania sa z hľadiska psychológie, čo platí pre… pokračuj

Je kapusta LIEČIVÁ?

Otázka Anny Dobiášovej zo Žiliny. Jedným z nie veľkého počtu výskumných pracovísk, zaoberajúcich sa výskumom unikátnych prírodných látok z kapustovitých rastlín, je Ústav farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pravidelná konzumácia kapustovitých rastlín sa dáva do súvislosti so znížením rizika vzniku niektorých nádorov. Chemopreventívny účinok… pokračuj

Štúr môže byť na nás hrdý

Už piaty rok pomáha webová stránka www.slovake.eu na výučbu slovenčiny cudzincom a krajanom naučiť sa po slovensky. Momentálne má slovake.eu viac než 26 000 zaregistrovaných používateľov z viac ako 200 krajín sveta. Medzi nimi nechýbajú ani Kubánci či Havajčania. Rok 2015 bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra, kodifikátora… pokračuj

Pôvod, utvorenie a používanie názvu beženec

V súčasnosti v čase veľkej migrácie obyvateľov zo severnej Afriky a Sýrie, ale aj z iných ázijských krajín do Európy sa v jazykových prejavoch niekedy stretáme na označenie týchto ľudí popri názvoch utečenec, utečenci, migrant, migranti aj so slovami beženec, beženci, napr. Beženec je človek utekajúci zo svojej… pokračuj