Dávna zrážka Mliečnej cesty

Niektoré hviezdy z Mliečnej cesty sú pravdepodobne z obdobia, keď naša Galaxia zhltla nejakého menšieho suseda.

V Galaxii sú žltou farbou zakreslené polohy a rýchlosti hviezd, ktoré vznikli po predpokladanej zrážke Mliečnej cesty s malou cudzou galaxiou, zdroj obrázka: www.skyandtelescope.com

Žijeme vo veľkej špirálovej galaxii obkolesenej halom starých hviezd. Astronómovia v poslednej dobe upodozrievajú Mliečnu cestu zo zrážky s inou galaxiou v jej dávnej histórii. Táto kolízia premiešala disk Galaxie a dodala tam aj hviezdy, ktoré tvoria väčšinu hala. Amina Helmiová s kolegami z University of Groningen v Holandsku tvrdí, že niektoré skupiny hviezd v hale majú zvláštne vlastnosti. Tieto hviezdy obiehajú okolo jadra Galaxie v opačnom smere (t. j. retrográdne), než v akom rotuje disk. Majú aj iné chemické zloženie než galaktický disk. Zvláštne charakteristiky poukazujú na to, že tieto hviezdy nepochádzajú pôvodne z Mliečnej cesty, ale že sú skôr pozostatkami z raného obdobia, keď naša Galaxia zhltla nejakého menšieho suseda. Helmiová sa so spolupracovníkmi pozrela na retrográdne pohyby a chemické zloženie hviezd a všimla si tri charakteristiky: 1. Hviezdy sa pohybujú spolu ako jedna veľká sústava. 2. Obsah ťažkých chemických prvkov v nich poukazuje na to, že nie všetky tieto hviezdy sa sformovali naraz pri jednom výbuchu hviezdotvorby, ale ich vznik trval dlhšie obdobie. 3. Hviezdy majú rôzny vek. Tieto hviezdy pochádzajú pravdepodobne zo zhltnutej galaxie s hmotnosťou okolo 600 miliónov hmotností Slnka, čo je zhruba hmotnosť našej satelitnej galaxie – Malého Magellanovho oblaku. Simulácie ďalej potvrdzujú, že takéto splynutie pred asi 10 miliardami rokov by vysvetlilo všetky spomínané vlastnosti hviezd. Retrográdne obiehajúcich hviezd je pomerne veľa, asi 30 000. Helmiovej tím zistil, že zhruba 80 % hala našej Galaxie by mohlo pochádzať z tejto kolízie.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre