Nebáť sa vďačnosti

Ilustračné foto Pixabay

Keď príde na písanie ďakovných listov, výhovorky sa začnú rýchlo kopiť. Neraz ide o obavu, že to bude znieť banálne alebo otrepane. Najnovší výskum profesora Nicholasa Epleyho z University of Chicago Booth School of Business a Dr. Amity Kumarovej z Texaskej univerzity v Austine zistil, že ľudia značne podceňujú pozitívny vplyv ďakovných listov na príjemcu. V sérii štyroch experimentov výskumníci požiadali účastníkov, aby napísali list niekomu, kto ich v živote ovplyvnil zmysluplným spôsobom. Výskumníci poprosili pisateľov, aby im povedali svoje očakávania – či si myslia, že sa bude príjemca cítiť prekvapene, šťastne alebo trápne. Potom u príjemcov zisťovali, ako sa v skutočnosti cítili. Podľa výsledkov pisatelia značne podcenili prekvapenie príjemcov, ako aj ich pozitívne pocity, na druhej strane príliš často predpokladali, že by sa adresáti cítili trápne. Výskum tiež zistil, že prílišné znepokojenie pisateľov z vlastnej neschopnosti šikovne vyjadriť vďačnosť nie je namieste. Hoci sa autori strachovali o správny výber slov, príjemcovia boli jednoducho radi za milé gesto. Obava, či ľudia dokážu správne vyjadriť svoju vďačnosť, môže byť v každodennom živote bariérou pri jej častejšom vyjadrovaní, zhrnula výskum Amita Kumarová.

Ilustračné foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre