Ako funguje čuch a chuť, a prečo tigrovi nechutia sladkosti

Aprílová online vedecká cukráreň bude na tému Ako funguje čuch a chuť, a prečo tigrovi nechutia sladkosti. Na podujatí vystúpi Ján Bakoš z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. 

Hoci čuch a chuť sú počas bežného života trochu podceňované zmysly v porovnaní s významom zraku alebo sluchu, oba sú dôležité pre príjem potravy, rozoznávanie nebezpečenstva a majú aj výrazné funkcie vo vzťahu k sociálnemu správaniu. Správanie cicavcov závisí od rozlišovania sociálne relevantných pachových podnetov, ktoré predstavujú feromóny, ale aj rôzne iné prchavé látky. Chuť určuje výber a prípravu pokrmu, často je predmetom konverzácie a príjem potravy je spájaný s pocitom pôžitku. Dysfunkcia čuchu a chuti je klinicky spojená s poruchami nálady, nechutenstvom a prejavmi depresie. V súčasnom období celosvetovej pandémie, keď zmena citlivosti čuchu sprevádza aj ochorenia zapríčinené vírusmi, je pochopenie toho, ako funguje čuch a chuť zvlášť aktuálne a zaujímavé.

Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., v súčasnosti pôsobí ako vedúci Oddelenia neurovied v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a ako odborný asistent vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Absolvoval vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku zamerané na metodické prístupy potrebné pre kultiváciu neuronálnych buniek a transkriptomické analýzy. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (autizmus, Prader-Willi syndróm).

Aprílová vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do udalosti na Facebooku do 12. 4. 2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube kanáli Veda na dosah – CVTI SR počas apríla 2021.