Ako sa zorientovať v diétach?

V siedmom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Katarína Babinská z Lekárskej fakulty UK v Bratislave o alternatívnych formách výživy.

Alternatívne formy výživy mnohí poznáme skôr pod názvom diéty – paleolitická diéta, ryžová diéta či keto diéta – ich zoznam by bol určite veľmi dlhý. Pre mnohých sú lákavé svojou zvláštnosťou, a tiež i prísľubom zdravia a krásy. Výživu možno považovať za správnu, len ak telu zabezpečí všetky živiny v potrebnom množstve. Najprirodzenejším spôsobom, ako to docieliť je pestrá a vyvážená strava, v ktorej sú zastúpené všetky základné a výživovo hodnotné potraviny. Väčšina alternatívnych smerov však odporúča vylúčiť z výživy určité druhy potravín. Najčastejšou formou alternatívnej výživy je vegetariánstvo, výživa s obmedzením alebo vylúčením živočíšnych potravín. Výskumy dokumentujú, že vegetariánskou stravou, pokiaľ je zostavovaná pestro, racionálne a plánovito, možno docieliť optimálny príjem živín. Nové vedecké štúdie prinášajú zaujímavé poznatky aj o ďalších alternatívnych formách výživy. Mnohé z nich však nie sú podložené vedeckými dôkazmi a spájajú sa tak so zdravotnými rizikami. Ide najmä o tie, ktoré výrazne obmedzujú pestrosť stravy. Nie vždy je jednoduché posúdiť, či alternatívna diéta podporí zdravie, alebo ho môže ohroziť.
Prednáška ponúka záujemcom zorientovať sa v širokej ponuke diét, v ktorej sa ľahšie orientuje ten, ktorý si osvojí základné princípy správnej výživy.

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pracuje a vyučuje fyziológiu. Na Londýnskej univerzite absolvovala magisterské štúdium v odbore humánna výživa a aj preto rozšírila svoju pedagogickú činnosť o predmet Výživa človeka. Učí študentov medicíny nielen, ako sa zdravo stravovať a výživou predchádzať chorobám, ale aj o význame výživy v liečbe chorôb. Spolu s kolegami sa podieľa na zavádzaní nových foriem výučby medicíny, ktoré zvyšujú pripravenosť medikov pre prax. Neoddeliteľnou súčasťou jej práce je už dlhé roky výskum. Okrem iného skúmala, či sa ľudia na Slovensku správne stravujú, aké sú nedostatky vo výžive detí, alebo aké sú benefity a riziká súvisiace s alternatívnymi smermi vo výžive. Aktuálne je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom porúch autistického spektra. Sústreďuje sa najmä na výživové a tráviace problémy, ktoré často postihujú ľudí s autizmom.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

NCP VaT