Čo je NEUROEKONÓMIA?

Otázka Zuzany Jančovičovej z Bratislavy. Psychológovia a neurobiológovia uskutočnili nedávno objav, ktorý v novom svetle vysvetľuje podstatu prijímaných ekonomických rozhodnutí. Ukazuje sa, že sklon riskovať pri investovaní závisí od aktivity určitých častí mozgovej kôry.  Hlavnou oblasťou výskumu neuroekonómie je proces rozhodovania sa z hľadiska psychológie, čo platí pre… pokračuj

Je kapusta LIEČIVÁ?

Otázka Anny Dobiášovej zo Žiliny. Jedným z nie veľkého počtu výskumných pracovísk, zaoberajúcich sa výskumom unikátnych prírodných látok z kapustovitých rastlín, je Ústav farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pravidelná konzumácia kapustovitých rastlín sa dáva do súvislosti so znížením rizika vzniku niektorých nádorov. Chemopreventívny účinok… pokračuj

Štúr môže byť na nás hrdý

Už piaty rok pomáha webová stránka www.slovake.eu na výučbu slovenčiny cudzincom a krajanom naučiť sa po slovensky. Momentálne má slovake.eu viac než 26 000 zaregistrovaných používateľov z viac ako 200 krajín sveta. Medzi nimi nechýbajú ani Kubánci či Havajčania. Rok 2015 bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra, kodifikátora… pokračuj

Pôvod, utvorenie a používanie názvu beženec

V súčasnosti v čase veľkej migrácie obyvateľov zo severnej Afriky a Sýrie, ale aj z iných ázijských krajín do Európy sa v jazykových prejavoch niekedy stretáme na označenie týchto ľudí popri názvoch utečenec, utečenci, migrant, migranti aj so slovami beženec, beženci, napr. Beženec je človek utekajúci zo svojej… pokračuj

Podobnosť čisto náhodná?

Najsilnejší pud v živej prírode je pud sebazáchovy. V úsilí prežiť dokážu niektoré živočíchy napodobňovať iné živočíchy či predmety zo svojho okolia. Tento jav sa nazýva mimikry. Mimikry sú pre niektoré živočíchy podstatnou a neraz aj jedinou možnosťou, ako prežiť. Najznámejšie mimikry sú tie, ktoré… pokračuj

Hans Selye

Stres náš každodenný Hans Selye (26. 1. 1907 – 16. 10. 1982) alebo János Hugo Bruno Hans Selye, ako znie jeho celé meno, bol kanadský lekár s európskymi koreňmi. Narodil sa vo Viedni v židovskej rodine, no vyrastal v Komárne, ktoré vtedy patrilo pod Maďarsko.… pokračuj

Tvorenie, význam a používanie slovesa zazmluvniť

V posledných rokoch sa najmä v informáciách o zdravotných poisťovniach, o zdravotníckych zariadeniach a lekároch, ale aj o rozličných organizáciách a podnikoch, či v rozhovoroch podnikateľov, predstaviteľov inštitúcií a pod. môžeme stretnúť so slovesom zazmluvniť a od neho utvoreným slovesným podstatným menomzazmluvnenie a trpným príčastím, resp. prídavným menom zazmluvnený. Uvedieme niekoľko príkladov… pokračuj

Fyzika hudby

Hudba sprevádza ľudstvo odnepamäti a jej účasť na našom živote rozhodne neklesá. Väčšinou sme hudobní konzumenti, menšia skupina ľudí je viac či menej hudobne vzdelaná. Aj medzi hudobne vzdelanými však len málokto hlbšie rozumie fyzikálnej podstate zvuku a hudby. Z predpovede počasia možno poznáte výraz vývoj… pokračuj

Pôvod, význam a používanie slov krabica a škatuľa

Ako v súčasnosti hodnotiť slová krabica a škatuľa vo význame „pevný obal na uschovávanie rozličných vecí, schránka“, resp. „malá schránka zabudovaná v stene, v ktorej sa spájajú alebo rozvetvujú elektrické vodiče a inštalujú elektrické vypínače a zásuvky“ a ktoré z týchto dvoch slov by sa… pokračuj

Atóm stále hrozí

Aj po sedemdesiatich rokoch od zhodenia atómových bômb na mestá Hirošima a Nagasaki si treba pripomínať dielo skazy, ktoré tieto zbrane – označované ako atómové, jadrové alebo nukleárne – spôsobili. Sú ešte vždy vo výzbroji mnohých štátov sveta a jadrové mocnosti napriek mierovým dohodám svoje… pokračuj