Čo je keramika? Neznámy svet materiálov

Májová online vedecká cukráreň bude na tému Čo je keramika? Neznámy svet materiálov. Na podujatí vystúpi profesor Dušan Galusek, riaditeľ Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) na Trenčianskej univerzite v Trenčíne.

Keramika je materiál, ktorý poznáme všetci. Alebo si to aspoň myslíme. U väčšiny z nás sa ale znalosti týkajúce sa keramiky končia pri kuchynskom riade, tí pokročilejší zrejme vedia, že za keramiku považujeme aj mnohé stavebné materiály, či už tehly, dlažby alebo sanitu. Málokto však vie, že takzvaná pokročilá, niekedy nazývaná aj inžinierska keramika sa používa aj v tých najnáročnejších aplikáciách, ktoré si vyžadujú celkom špecifické mechanické, elektrické, optické, magnetické a iné vlastnosti. Keramika sa používa na výrobu implantátov v ľudskom tele, tepelných štítov kozmických lodí, pancierov chrániacich vojakov v boji, ale aj v elektronike či v LED svietidlách. V prednáške sa dozviete, v ktorých ďalších odvetviach sa keramika využíva, kde všade sa vyskytuje a aký výskum sa v tomto smere u nás a vo svete robí.

Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., sa vo svojej vedeckej práci zaoberá výskumom pokročilých keramických materiálov a skiel s cieľom zlepšiť ich materiálové charakteristiky vymedzujúce ich použitie v technickej praxi. Okrem toho rozvíja aj ďalšie témy v oblasti výskumu a vývoja nekovových anorganických materiálov, najmä v oblasti základného výskumu neoxidovej keramiky pripravenej s využitím polymérnych prekurzorov, vývoja a charakterizácie hlinitanových skiel s fotoluminiscenčnými vlastnosťami, štúdia koróznych vlastností keramiky a skiel, alebo aplikovaného výskumu v oblasti vývoja transparentných materiálov pre balistické ochrany. V oblasti výskumu oxidových nekovových anorganických materiálov založil a vedie Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá s názvom FunGlass na Trenčianskej univerzite v Trenčíne, ktoré dosahuje významné vedecké úspechy oceňované domácou a zahraničnou vedeckou komunitou. Profesor Galusek v roku 2019 získal v podujatí Vedec roka SR ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Májová vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 10. 5. 2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom YouTube kanáli Veda na dosah – CVTI SR počas mája 2021.