Čo nájdete v decembrovom Quarku

Hlavnou témou decembrového čísla Quarku je drotárstvo. Objavilo sa pravdepodobne v priebehu prvej polovice 18. storočia v horských regiónoch severozápadne od Žiliny a v niekoľkých obciach spišského Zamaguria, severne od Starej Ľubovne. V priebehu jedného storočia sa zo zriedkavej, lokálne izolovanej živnosti stala aktivita, ktorá prekročila hranice Slovenska.

Haftovanie, fedierko a čiris – drotárstvo považujeme za jeden z autentických národných kultúrnych identifikačných znakov. Dve storočia existencie mu stačili na to, aby sa stalo jedným znajznámejším pôvodných domácich remesiel. Európske národy vnímali rázovitých vandrovných drotárov ako typických predstaviteľov Slovákov a prostredníctvom nich si utvárali obraz o etniku obývajúcom Horné Uhry.
Symbol na zjedenie – advent, no najmä Vianoce sú spojené s rybami. Práve o tomto vzťahu a o zvykoch pri vianočnom stole sme sa rozprávali s historičkou Miriam Hlavačkovou.
Módou proti nepriateľom – hmyz tvorí bázu potravového reťazca v prírode, a tak je jeho život v nepretržitom ohrození. Predátory majú k dispozícii pestrú paletu stratégií ako nájsť, oklamať a zmocniť sa svojej hmyzej koristi. Obeť sa však svojho života nevzdáva ľahko. Útočná reakcia je vyvážená obrannou reakciou.
Z čoho sa skladá priestor – dôsledky kvantovej mechaniky a všeobecnej teórie relativity spoločne predpovedajú, že aj priestor má svoju štruktúru. V jedenástich článkoch série Ako to vieme? sme z rôznych pohľadov vyrozprávali príbeh dvoch základných teórií modernej teoretickej fyziky – kvantovej mechaniky a všeobecnej teórie relativity. V záverečnom článku sa čitateľ dozvie prečo spojenie týchto dvoch teórií predpovedá výraznú zmenu v našom chápaní samotného priestoru. Na skutočne fundamentálnej úrovni sa bude musieť aj on z niečoho skladať.
Americkí lovci mamutov, Gumujúce osýpky, Kričím, teda som, Pochádzame z Botswany?, Lunárny hľadač vody, Bližšie k prapočiatku, Nepotopiteľný kov, Jedinečné mlieko, Krásna a súdržná, Batéria proti úzkosti, Planá nádej, Cievy z kozmu, to je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme aj v decembrovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách..

Výber článkov v decembrovom čísle časopisu Quark

Spoznávanie evolúcie vesmíru
Tohto roku sme spoznali nositeľov už 112. Nobelovej ceny za fyziku. Ide o troch astrofyzikov, ktorý dostali ocenenie Za príspevky k porozumeniu evolúcie vesmíru a miesta, aké v ňom zastáva Zem.

Prvenstvo Saturnu
Jupiter bol donedávna planétou s najväčším počtom mesiacov. Nedávny objav dvadsiatich mesiacov obiehajúcich okolo Saturnu mu toto prvenstvo zobral.

Dokonalá biela
Isaac Newton rozložil svetlo pomocou skleného hranola a zistil, že biela nie je farbou medzi inými farbami, ale je zmesou celého farebného spektra. Ako je to s bielou farbou v prírode?

Hľa, človek!
V dvanástej časti Kroniky života zavŕšime našu cestu časom v kvartéri, v období striedania ľadových dôb a nástupu človeka. Toto najlepšie preskúmané obdobie sa niekedy označuje ako štvrtohory.

Zbraň proti cholesterolu
Olej získavaný z rastlín je dôležitou súčasťou stravy najmä pre obsah mastných kyselín. V rastlinných olejoch sa však nachádzajú aj iné látky so zdravotným benefitom, známe ako fytosteroly.

Luxus na kolesách
Je iba málo vecí, ktoré by vari každému urobili na Vianoce väčšiu radosť ako kľúčiky od auta, od luxusného ani nehovoriac. Superluxus je však dostupný iba pre horných desaťtisíc.

Najväčšia kryobatéria
Problémy pri uskladnení energie z obnoviteľných zdrojov rieši kryobatéria. Nadbytočná energia skvapalní vzduch a ten v čase odberových špičiek poháňa turbogenerátor.

Svetlonosy neumierajú
Pobrežné majáky slúžia na lepšiu orientáciu lodí pri plavbe v noci, v hmle či v búrke s vlnobitím. Tieto neobvyklé pobrežné stavby mali a ešte vždy majú veľmi záslužnú funkciu.

Zemetrasenia na Slovensku
Slovensko patrí medzi krajiny s miernou seizmicitou. Aj na našom území možno očakávať  zemetrasenia, ktoré môžu poškodiť budovy alebo spôsobiť straty na ľudských životoch.

Smog nad pólom
Smog sa vyskytuje najmä vo veľkých mestách. Už od 18. storočia však námorníci často pozorovali smog aj v oblasti severného polárneho kruhu. Vedci jeho pôvod objasnili len nedávno.

Génius trochu inak
Aurel Stodola sa automaticky spája s vedeckou a pedagogickou činnosťou. Otec parných turbín však nebol suchár, ktorý by trávil celý život len nad knihami a rysovacou doskou.

Matematik svetového mena
Na začiatku decembra si pripomíname 60. výročie smrti významného slovenského matematika Jura Hronca. Zaslúžil sa o budovanie slovenského stredného a vysokého školstva.

Komentáre