Dá sa rastlina uspať?

O elektrických signáloch a anestézii v rastlinách porozpráva v aprílovej vedeckej cukrárni CVTI SR Andrej Pavlovič z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Hoci rastliny nemajú neuróny, dokážu generovať a šíriť elektrické signály. Tie v rastlinách prenikajú prostredníctvom cievnych zväzkov a dokážu tak informovať vzdialené orgány, napríklad o útoku bylinožravca. Elektrické signály v rastlinách aktivujú rôzne reakcie, od sklapnutia listu mäsožravej mucholapky až po aktiváciu génovej expresie. Nedávne štúdie odhalili, že sa na prenose elektrického signálu v rastlinách podieľa rovnaká trieda glutamátových receptorov, aké sa nachádzajú v mozgu človeka.
V prednáške sa oboznámite s tým, ako tento mechanizmus funguje, a získate aj odpovede na rôzne otázky týkajúce sa komunikácie rastlín. Navyše sa dozviete, či môžu na rastliny pôsobiť anestetiká a či sa dá rastlina uspať.

Videozáznam z prednášky bude neskôr zverejnený na YouTube kanáli CVTI SR v zozname Vedecká cukráreň.

Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., vyštudoval fyziológiu rastlín na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa venuje štúdiu fotosyntézy a elektrickej signalizácie rastlín. Objektom jeho špeciálneho záujmu sú popri bežných rastlinách najmä mäsožravé rastliny. Pomocou rôznych metodických postupov skúma, ako rastliny vnímajú svoje okolie, akým spôsobom túto informáciu spracúvajú a ako na ňu adekvátne reagujú. Výsledky naznačujú, že rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou nie sú až také priepastné, ako sme sa domnievali.

Text a foto NCP VaT

Komentáre