Dobré a zlé tuky

O problematike tukov porozpráva v decembrovej vedeckej cukrárni 13. decembra 2022 o 9.00 h v CVTI SR Oľga Pecháňová z Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave.

V prednáške objasní, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie. Zároveň sa bude venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity, a stručne poukáže na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity. Bude hovoriť o štandardných, ako aj nových liečivách, ktoré sú vhodné na liečbu metabolických porúch. Na záver prednášky vyzdvihne niektoré prírodné látky, ktoré dokážu dyslipidémii predchádzať, resp. upravovať zvýšený cholesterol.
A keďže sa prednáška koná už v pokročilom čase predvianočných príprav, prezradí aj niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie bez výčitiek, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.
Kapacita konferenčnej miestnosti sa naplnila. Videozáznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube kanáli CVTI SR v zozname Vedecká cukráreň.

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied v Bratislave a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má viac ako 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch. Vo svojom výskume sa zameriava na analýzu endogénnych látok, ktoré sa podieľajú na udržiavaní krvného tlaku, ako aj na patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú ku kardiovaskulárnym a metabolickým poruchám.

Text a foto NCP VaT