Figúrky Lego okolo Jupitera

3-6 Juno LegoSvetové médiá priniesli začiatkom júla správu, že americkej vesmírnej agentúre sa podaril úspešný manéver – naviedla vesmírnu sondu Juno na obežnú dráhu okolo planéty Jupiter. Sonda Juno cestovala k najväčšej planéte Slnečnej sústavy temer päť rokov – do vesmíru ju vyniesla raketa Atlas V 551, ktorá odštartovala z floridského mysu Canaveral 5. augusta 2011. Trasa, ktorú sonda absolvovala, kým dosiahla svoj cieľ, merala 2,8 miliardy kilometrov. Cieľom misie Juno je skúmanie pôvodu gigantickej plynovej planéty, jej štruktúry, atmosféry i magnetosféry. Farebná kamera poskytne unikátne zábery Jupitera zblízka vrátane prvých detailných pohľadov na póly planéty. Misia sondy Juno sa skončí po 37 obletoch Jupitera vo februári 2018. Aj keď hlavným nákladom sondy sú vedecké prístroje, do vesmíru sa s ňou dostali aj tri figúrky stavebnice Lego, ktoré reprezentujú vzťah ľudstva k planéte Jupiter. Prvá figúrka predstavuje Jupitera, rímskeho boha nebies, hromov a bleskov (v ruke má symbolický blesk). Druhá figúrka predstavuje Jupiterovu ženu Juno, držiacu v ruke zväčšovacie sklo – to má symbolizovať jej hľadanie pravdy. Tretia figúrka predstavuje Galilea Galileiho, držiaceho v rukách glóbus a ďalekohľad. Bol to práve Galileo, ktorý v roku 1610 objavil štyri najväčšie mesiace Jupitera. Figúrky sú vysoké štyri centimetre a nie sú zhotovené z plastu, ale zo špeciálneho hliníka, schváleného na použitie v sondách, vysielaných do vesmíru.

RM

Foto NASA, pixabay