Hodnota informácií

Nová štúdia uverejnená v časopise Proceedings of the Royal Society B potvrdzuje, že mnohí ľudia sú ochotní na získanie často bezcenných informácií vynaložiť veľké úsilie, ba dokonca znášať fyzickú bolesť.

Foto Pixabay

Stefan Bode, psychológ z Melbournskej univerzity, vykonal štúdiu založenú na hodoch mincou, aby zistil, ako ďaleko sú ľudia ochotní zájsť. Účastníci mohli získať za každú stranu mince inú peňažnú odmenu, no vopred nevedeli, ktorá strana akú odmenu prináša. S. Bode im ponúkol možnosť voľby: vopred sa dozvedieť hodnotu odmeny výmenou za krátky bolestivý pálivý impulz na predlaktí, alebo zostať v neistote a nevedomosti o možnej odmene. Hoci získaná informácia bola úplne bezcenná a nemala žiadny vplyv na výsledok hodu mincou, pričom účastníci získali rovnakú sumu peňazí bez ohľadu na to, či poznali vopred jej hodnotu, pri najnižšom nastavení impulzu vydržali bolesť približne v 75 % pokusov. Čím viac peňazí bolo v hre, tým väčšia bola ochota účastníkov podstúpiť bolesť. So zvyšujúcou sa intenzitou bolesti síce ubúdalo účastníkov, no napriek tomu pri takmer polovici pokusov akceptovali aj tú najsilnejšiu bolesť.
Ochota znášať bolesť výmenou za bezcenné informácie môže podľa S. Boda prameniť zo strachu z neistoty – až do takej miery, že niektorí ľudia sú ochotní podstúpiť fyzické nepohodlie za spoľahlivé, no bezcenné informácie, pričom so zvyšujúcou sa neistotou hodnota informácie stúpa.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.