Hračka ako odstredivka krvi

Inovatívne využitie hračky na diagnostické účely navrhla skupina vedcov z Národnej taiwanskej univerzity.

Výrazom fidget spinner sa označuje jednoduchá originálna hračka, populárna na celom svete v roku 2017. Jej princíp je zrejmý z obrázku – je to obvykle trojramenný tenký zotrvačník, uložený na ložisku s veľmi malým odporom. Hračka sa chytí dvomi prstami za stred a prstom druhej ruky sa roztočí. Hračka má vraj slúžiť na odbúranie stresu či nervozity. Na druhej strane mnohé školy (najmä v USA) zakázali jej používanie priamo pri vyučovaní, pretože odpútavala pozornosť žiakov od výučby. Rotačný pohyb využívajú aj laboratórne odstredivky, v ktorých sa odstredivou silou oddeľujú od seba jednotlivé zložky krvi. Odstredením sa vo vaku s krvou vytvoria zreteľne oddelené vrstvy erytrocytov, bielych krviniek, s krvnými doštičkami a napokon vrstva žltej plazmy. Priemyselne vyrábané odstredivky sú však relatívne drahé a preto sú v najchudobnejších krajinách v podstate nedostupné. Tento problém elegantne vyriešila skupina vedcov z National Taiwan University (Národná taiwanská univerzita), ktorí navrhli odstredivku na báze fidget spinnera. Vedci umiestnili vzorky krvi do tenkých rúrok, uzavreli ich konce a prilepili ich na ramená spinnera. Potom spinner tri až päť ráz prstom roztočili, pričom do siedmich minút došlo k oddeleniu približne 30 % plazmy s veľmi vysokou, až 99 % čistotou. Aby si overili, či takto získaná plazma je vhodná ako diagnostický test, nainfikovali krv vírusom HIV-1. Oddelenú plazmu potom otestovali štandardným testovacím papierikom, ktorý spoľahlivo detegoval prítomnosť nebezpečného proteínu v jedinej kvapke krvi.

Foto American Chemical Society

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 03/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre