Istota megasúboru

Ilustračné foto Pixabay

Štyri bilióny satelitných meraní teploty oceánov a morí, ktoré sa uskutočnili od roku 1981 do roku 2018, zlúčili do jediného dátového súboru. Vznikol tak globálny rekord, ktorý však pomôže najmä klimatológom. Súbor totiž bude hrať kľúčovú úlohu pri hodnotení globálnych modelov používaných na predpovedanie toho, ako oceány ovplyvnia budúce zmeny podnebia. Satelitné rádiometre, ktoré pôsobia ako teplomery, vytvorili dlhodobú sériu zachytávajúcu zmeny povrchovej teploty v oceánoch našej planéty za štyri desaťročia. Údaje zo 14 satelitných snímačov – 11 moderných rádiometrov s veľmi vysokým rozlíšením a troch pozdĺžnych snímacích rádiometrov – prekalibrovali, prepracovali a zlúčili s cieľom vytvoriť konzistentný záznam doterajšieho výskumu. Kvalita meraní vo veľkej miere závisí od kalibrácie a polohy. Merače na morských bójach ovplyvňuje poloha aj čas, no satelitné rádiometre odrážajú skutočné dianie v prírode. Vedúci projektu Chris Merchant z Readinskej univerzity vo Veľkej Británii povedal: Pri hľadaní informácií o podnebí potrebujú mať vedci istotu, že namerané údaje sú čo najpresnejšie. Satelitné pozorovania sú počas celého záznamu veľmi stabilné, pričom neistota v globálnom trende sa odhaduje na nie viac ako 0,03 °C za desaťročie. To znamená, že meranie uskutočnené v roku 1981 sa dá s istotou porovnať s meraniami z konca záznamu o 37 rokov neskôr.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre