Konšpiračné teórie

Zuzana Panczová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV priblížila v júnovej vedeckej cukrárni, ako konšpiračné teórie (de-)formujú dejiny.

Prednáška objasní, čo sa skrýva pod pojmom konšpiračné teórie, prečo sú konšpirácia a konšpiračná teória odlišné pojmy a ako súvisia s fámami, hoaxmi a dezinformáciami. Dozviete sa v nej viac o významných udalostiach, ktoré ovplyvnili konšpiračné teórie, a aj o tom, ako sa interpretácie dejín prostredníctvom týchto teórií krivia. V súčasnosti sme, žiaľ, priamymi svedkami toho, ako sa atmosféra kolektívneho strachu počas epidémií a vojen stáva obzvlášť živnou pôdou pre šírenie nepodložených informácií. Prednáška sa preto bude venovať aj aktuálnej otázke, v čom predstavujú konšpiračné teórie hrozbu a ako sa dá ich vplyvu vzdorovať.
Otázky pre prednášajúcu môžete napísať e-mail na vnd@cvtisr.sk do 27. 6. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Mgr. Zuzana Panczová, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Vyštudovala etnológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako doktorandka sa zúčastnila na stáži na Georg-August-Universität v nemeckom Göttingene. Venuje sa predovšetkým naratívnej kultúre v oblasti fám, súčasných povestí a konšpiračných teórií, ktorá sa priamo týka najmä vzťahu naratívov ku skupinovým identitám a ideológiám. Je autorkou vedeckých i populárnych publikácií a členkou medzinárodných spoločností a expertných sietí zameraných na výskum súčasných povestí a konšpiračných teórií.

Text a foto NCP VaT