Kuchyňa neskorého stredoveku

V šiestom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Katarína Nádaská z Archívu Staré Mesto Bratislava a Centra celoživotného vzdelávania EU v Bratislave o stredovekej kuchyni.

Stredoveká kuchyňa nebola vôbec chudobná na suroviny. Bola pestrofarebná a používalo sa v nej mnoho surovín, ktoré v súčasnosti už nenájdeme a možno ani o nich nevieme. Stredovekí kuchári nepoznali veľa ingrediencií, ktoré v súčasnosti považujeme za prirodzené a bežné. Čo vlastne jedli naši predkovia v stredoveku? Ako sa stravovala šľachta? Ako sa stolovalo a aké mali pravidlá stolovania? Povieme si aj o tom, z akých receptov sa pripravovali pokrmy a koľko bolo zvyčajne chodov na hradných hostinách. V prednáške sa tak pokúsime pre všetkých, nielen pre gurmánov zostaviť prehľad pestrého a tradičného stredovekého jedálnička.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD., vyštudovala odbor história – etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave a v tomto odbore pracuje doteraz. V roku 1997 obhájila titul PhD. Pôsobila ako vedecko-výskumná pracovníčka na FiF UK, pedagogicky pôsobila na UCM v Trnave, UKF v Nitre a FF UK v Prahe. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, napríklad na Viedenskej univerzite, Univerzite Regensburg či Jagelovskej univerzite v Krakove. Pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborná pracovníčka v archíve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou množstva monografií, napríklad Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch, Dejiny slovenskej etnológie, Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre, Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska, Nová religiozita, Čerti, bosorky a iné strašidlá, Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, Farby, chute a vône Slovenska, V Choči je naisto čosi a Afrodiziaká v slovenskej kuchyni. Je tiež spoluautorkou 6 regionálnych monografií a série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie, autorkou 120 vedeckých štúdií a vyše 200 popularizačných článkov. Získala ocenenie Rytier dobrej knihy (2017), je držiteľkou ceny Verejné ocenenie mestskej časti Bratislava – Ružinov za rozvoj a popularizáciu vedy (2017), a udelili jej aj Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku (2018).

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.