Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

Osemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Absolútnym víťazom a TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademického roku 2021/2022 je Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Laureáti 13 kategórií si prevzali ocenenia na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 19. decembra 2022 v Pálfyho paláci v Bratislave. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.
Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).

Ing. Matej Gazda, TOP Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022, z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Minimalizácia poškodenia zdravého tkaniva pri rádioterapii má výrazný vplyv na rekonvalescenciu pacienta. Presnosť ožarovania je limitovaná informáciami o aktuálnej lokácii nádoru, ktorého miesto sa môže jemne vychyľovať napríklad vplyvom respiračného cyklu. Pomocou neurónovej siete je možné modelovať a predikovať pohyb nádorov pri rádioterapii v reálnom čase a tým minimalizovať poškodenie zdravého tkaniva. Umelá inteligencia a nový model navrhnutý M. Gazdom je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. Model deformuje referenčný tvar pečene na základe signálu, ktorý prichádza v reálnom čase z 2D modelovacích modalít. Tento model je rozšíriteľný na akýkoľvek orgán, resp. tumor na medicínskej snímke.
Ďalšou témou, ktorou sa M. Gazda zaoberá, je využitie neoznačených dát, ktoré sú v nemocniciach vo veľkých množstvách. Označovanie dát odborníkmi (rádiológ alebo iný špecialista) je časovo a finančne náročné. V rámci témy ocenený vytvoril model neurónových sietí bez anotácií, pričom pri modeloch zameraných na detekciu kovidu a pneumónie zo snímok hrudníka na voľne prístupných dátových sadách dosiahol presnosť diagnostiky 91 %.
Zúčastnil sa aj medzinárodnej súťaže KITS 2021, ktorej cieľom bolo vytvoriť najlepší model na automatickú detekciu a zvýraznenie obličiek, obličkových cýst a obličkových tumorov z brušnej snímky počítačovej tomografie (CT). Tím pod jeho vedením obsadil šieste miesto v konkurencii tímov z univerzít, ako sú napríklad Columbia University, Mayo Clinic a Utrech Univerzity. V roku 2022 bola jeho PhD. štúdia ocenená rektorom ako najlepšia po vedeckej stránke v rámci súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu. V 2022 bol pozvaný ako vedecký pracovník do Montrealu na univerzitu Polytechnique Montreal, kde pôsobil pod prof. Samuelom Kadourym v tíme Medical Lab. Jeho odborná činnosť vyústila do 10 článkov indexovanými v karentovaných časopisoch.

Laureáti vo všetkých 13 kategóriách

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Marek Búran, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Gabriel Stolárik, Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

3. Kultúra a umenie
Bc. Kristína Paulin, DIS. art., Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

4. Právo
JUDr. Ľuboslav Sisák, PhD., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

5. Lekárske vedy
Ing. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

6. Farmácia
Daniel Krchňák, DIS., Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

7. Prírodné vedy, chémia
Ing. Lukáš Kolarič, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

8. Stavebníctvo, architektúra
Ing. Janette Podhorská, PhD., Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

9. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Lucia Galovičová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

10. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia
Mgr. Roman Burič, Ústav experimentálnej psychológie CSPV, v. v. i., v Bratislave

11. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Mgr. Silvia Haringová, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre

12. Ekonómia
Cena J&T Banky v kategórii Ekonómia
Ing. Alexandra Mertinková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

13. Šport
Eliška Mintálová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Špeciálne ceny

Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore získala Ing. Lucia Galovičová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Cenu BMW Slovenská republika za umenie získala Bc. Kristína Paulin, DIS. art., z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.

JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI-Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na vysokých školách v SR, ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Študentská osobnosť roka

Komentáre