Lovkyňa vysokej

Foto Randall Haas/UC

Nález pohrebiska ženského tela s loveckými nástrojmi asi spred 9 000 rokov na mieste Wilamaya Patjxa v peruánskych Andách naznačuje, do akej miery existovalo súčasné rodové správanie v evolučnej minulosti nášho druhu. Na dne hrobu sa vedľa ženskej kostry nachádzalo 24 kamenných artefaktov, ktoré predstavujú súčasti loveckých zbraní a nástrojov na spracovanie koristi. Vek v čase úmrtia ženy, ktorá dostala meno WMP6, sa odhaduje na 17 až 19 rokov. Keďže ľudia boli pochovávaní s predmetmi, ktoré ich sprevádzali počas života, vedci došli k záveru, že WMP6 bola lovkyňa zveri, a to dokonca vysokej. Dosvedčuje to prítomnosť štyroch fragmentov kostí suchozemských cicavcov v hrobe, z ktorých jeden je identifikovateľný ako bedrový stavec andského jeleňa taruca (Hippocamelus antisensis). Na celom nálezisku sa nachádza 128 fragmentov kostí veľkých suchozemských cicavcov. Pohrebisko ženy z raného holocénu v spojení s nástrojmi na lov veľkých zvierat vyvoláva otázku, do akej miery je WMP6 izolovaný prípad alebo súčasť širšieho modelu správania, uvádza sa v štúdii uverejnenej v časopise Science Advances. Vedci preto spätne preverili 429 kostier zo 107 pohrebísk Severnej a Latinskej Ameriky z obdobia od neskorého pleistocénu do raného holocénu. Táto vzorka je dostatočná na to, aby sa potvrdilo, že účasť žien na skorom love veľkej zveri bola pravdepodobne netriviálna, predstavuje 30 až 50 % účasť žien na love, čo naznačuje, že skorý lov na veľkú zver bol pravdepodobne rodovo neutrálny, píšu vedci v štúdii.

Zo stránky Science Advances spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.