Memento z histórie Mezoameriky

Nie všetky zložité spoločnosti pôvodných Američanov poznali písmo. No pri niektorých, ktoré ho poznali, prispelo ku koncentrácii moci.

Palác v stredne veľkom mayskom meste Palenque v súčasnom juhovýchodnom Mexiku. Tamojšie pamiatky sú datované do obdobia medzi rokmi 226 pred n. l. a 799. Následne ho obyvatelia opustili, pravdepodobne v dôsledku klimatickej zmeny, konkrétne opakujúcich sa období silného sucha, kredit Linda M. Nicholas, Field Museum.

Vynález a používanie písma sa takmer univerzálne považujú za jeden z najväčších pokrokov ľudstva, hneď po zrode symbolického myslenia a článkovanej reči. Z veľkých postáv vedy zastávajúcich tento názor stačí azda spomenúť austrálsko-britského archeológa a filológa Vera Gordona Childa (1892 – 1957).

Komunikácia v symboloch

Symbolizmus podporil sociálnu súdržnosť a reč zasa komunikáciu medzi jednotlivcami a skupinami nášho druhu Homo sapiens naplno od doby pred asi 100-tisíc rokmi (pri iných ľudských druhoch sa o tom diskutuje). Rozvinuté písmo vzniklo iba pred 5- až 6-tisíc rokmi. Spresnilo komunikáciu a lepšie zachovávalo spoločenskú pamäť vo väčších populáciách, ktoré umožnila produkcia potravín. Výsledné profesijné a sociálne rozvrstvenie si lepšiu komunikáciu a evidenciu priam vyžiadalo.

Nápis z klasického obdobia Mayov na pamätníku Stéla A vo veľkom mayskom meste Copán v súčasnom Hondurase. Stéla zobrazuje 13. kráľa vládnucej dynastie tohto mesta, kredit David M. Carballo

Lenže každý vynález možno využiť aj zneužiť. Záznamy sú skvelé, ale sú vždy aj pravdivé? Kto to postráži? A kto bude strážiť strážcov, či sa nespreneverili úlohe? Najstaršie ukážky písma boli telegrafické a takmer výlučne sa týkali ekonomiky (obchod, dane a pod.) – nezvádzalo to k podvodom, korupcii a zneužívaniu moci? Falšovanie záznamov sa neraz stalo podkladom pre neoprávnené vlastnícke nároky. Aj mocenské, ako to vyjadril George Orwell v románe 1984: Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť – kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. Zaujímavú štúdiu o podvojnej úlohe písma v dávnych mezoamerických spoločnostiach (Stredná Amerika a Mexiko) uverejnili v časopise Journal of Social Computing Gary Feinman z Fieldovho múzea v Chicagu a David Carballo z Bostonskej univerzity (USA).

Aj s písmom, aj bez neho

Vedci testovali axióm antropológov, historikov a všeobecne spoločenských vedcov, že písmo je definičný znak sociálnej zložitosti, respektíve pokročilosti. Na základe porovnávacej analýzy mezoamerických spoločností spred príchodu Krištofa Kolumba v roku 1492 presvedčivo doložili, že písmo nie je nevyhnutnou podmienkou, aby spoločnosť bola veľká, či aby mala zložitý vládny systém. (Napokon: v najväčších spoločnostiach pôvodných Američanov, Aztéckej a Inkskej ríši, to s používaním písma, ako ho bežne chápeme, nebolo slávne.) Niektoré veľké mezoamerické populačné centrá využívali písomnú komunikáciu, niektoré nie. Súbežne však platilo, že tie so sofistikovanejšími systémami písania a počítania spravidla mali autokratickejší systém vlády – výraznejšie rozhodovanie zhora nadol.
Rozvoj písma sa považuje za charakteristickú vlastnosť civilizácie či veľkých ľudnatých spoločností, povedal G. Feinman. Naše zistenia sčasti spochybňujú, ale aj spresňujú tento hlboko zakorenený predpoklad. Názorne totiž ukazujú, že pri závislosti medzi meradlom sociálnych sietí a systémov písma a počítania musíme zohľadniť nielen ich efektívnosť; kľúčom sú tu história, spôsob, akým boli ľudia organizovaní a ako spolu komunikovali, vysvetlil a dodal, že v predkoloniálnej Mezoamerike sofistikovanosť systémov písma, matematiky a kalendára nemala priamu väzbu na veľkosť predmetných spoločností. A tieto systémy sa nemuseli vyvíjať smerom k vyššej sofistikovanosti a efektívnosti.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 5/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Zdeněk Urban