Mozog potrebuje pohyb

Barbara Ukropcová, vedúca Centra pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, priblíži v aprílovej vedeckej cukrárni, prečo mozog potrebuje pohyb.

Pohyb je jedným z nástrojov evolúcie a prostriedkov na udržanie zdravia. A keďže sme jedno telo – jedna duša, pravidelná dávka dostatočne intenzívneho pohybu je veľmi prospešná aj pre mozog a mozgové funkcie. Vedeli ste, že cvičenie veľmi efektívne podporuje plasticitu nášho mozgu a môže zlepšiť našu pamäť? Práve fyzické cvičenie dokáže stimulovať tvorbu nových neurónov a ich vzájomnú komunikáciu. Čo je ešte zaujímavejšie, tieto účinky do značnej miery súvisia aj s molekulami, ktoré sa uvoľňujú zo svalu pri svalovej kontrakcii počas cvičenia. Áno, sval sa s nami rozpráva, komunikuje pomocou signálov, ktoré mu zabezpečia dostatok energie pre náročnú prácu, teda pre pohyb. Molekuly uvoľnené zo svalu však pôsobia takmer na všetky naše orgány vrátane mozgu. Pravidelná aktivácia tejto molekulárnej symfónie pri pohybe postupne vedie k reštrukturalizácii celého organizmu. Výsledkom je vyššia zdatnosť, lepšia odolnosť proti ochoreniam, lepšia výkonnosť (aj akademická) a funkčná kapacita, ale aj spomalenie starnutia. 
Aprílová vedecká cukráreň sa bude konať s účasťou verejnosti. Kapacita miestnosti je naplnená. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať na e-mail vnd@cvtisr.sk do 19. apríla 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., sa spolu s manželom Jozefom Ukropcom a ich výskumným tímom z Biomedicínskeho centra SAV venujú výskumu účinkov pohybovej aktivity na človeka a jeho zdravie. Hľadajú molekuly, ktoré sprostredkujú adaptáciu na pohyb a jej synchronizáciu v rámci celého organizmu. Zaoberajú sa aj zmenami metabolizmu, teda premenou látok a energie, vplyvom rôznych energeticky náročných situácií, či už je to cvičenie, chlad a otužovanie alebo ochorenia ako napríklad cukrovka (diabetes) 2. typu. Spolupracujú s mnohými klinickými pracoviskami doma aj v zahraničí, čo im umožňuje využívať široké spektrum moderných metodík.

Text a foto NCP VaT 

Komentáre