Netradičné zdroje potravín

V piatom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Eva Ivanišová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre o alternatívnych zdrojoch potravín.

Potravinové a poľnohospodárske systémy sú v súčasnosti výrazne ovplyvňované faktormi, ktoré ohrozujú ich budúcu udržateľnosť. Naproti tomu rastúca populácia a príjmy spôsobujú dopyt po potravinách, čo vplýva aj na zmeny v stravovacích preferenciách ľudí. Konzumácia kvetov bola známa predovšetkým v staroveku, no v súčasnosti je čoraz viac populárna hlavne ako súčasť tradičných kulinárskych postupov a využíva sa aj v oblasti alternatívnej medicíny. Jedlé kvety sa stali doslova kulinárskym trendom. Konzumácia kvetov sa považuje za jeden zo šiestich trendov v gastronómii.
Hmyz ako potrava predstavuje alternatívny zdroj bielkovín pre ľudskú výživu, ale aj krmivo pre zvieratá. Je zaujímavý z hľadiska nízkej produkcie skleníkových plynov, nízkeho využívania pôdy či spestrenia kŕmnych dávok pre zvieratá. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho schopnosti transformovať vedľajšie organické látky nízkej nutričnej hodnoty na nutrične plnohodnotné bielkovinové produkty. Viac ako 2 000 druhov hmyzu sa bežne konzumuje hlavne v tropických oblastiach. Konzumácia hmyzu nie je novým konceptom, vyskytuje sa po celom svete, no v Európe je ešte vždy pomerne zriedkavá.

Ing. Eva Ivanišová, PhD., je odborná asistentka v Ústave potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a vedúca Laboratória tukov a olejov vo Výskumnom centre AgroBioTech na SPU v Nitre. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým nutričnej a biologickej hodnote surovín a potravín rastlinného pôvodu, so zameraním na menej známe a netradičné druhy. Bola spoluriešiteľkou viacerých výskumných projektov, v súčasnosti je aktívna v 14 domácich, ale aj dvoch vzdelávacích medzinárodných projektoch. Je autorkou a spoluautorkou kapitol v šiestich vedeckých a odborných monografiách, vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Na svojom konte má celkovo 443 publikácií, z toho 26 v karentovaných časopisoch. Je spoluautorkou dvoch patentov. V roku 2011 získala Cenu rektora pre najlepšieho študenta, v rokoch 2015 a 2019 Cenu dekana a v roku 2020 ju ocenili za najlepšiu publikačnú činnosť.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

NCP VaT

Komentáre