Nové dizajny v doprave

V piatej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o doprave hovorí Martin Baláž z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave o nových dizajnoch v doprave.

Ponúka nám nezávislý pohľad na automobilitu v rôznych formách a kontextoch, a to prostredníctvom dizajnu, výskumu, projektov, ale aj autentickej dizajnérskej akcie (interaktívny Star Status Action Design, Martin Baláž & Erik Rejta), ktoré nám umožňujú nachádzať neustále nové súvislosti. V procese navrhovania sú dôležité vnímanie identity značky a jej dizajnu širokou verejnosťou, reč tvarov a predstavivosť dizajnéra. Na vývoj konštrukcie vplýva aj interdisciplinárna synergia – dizajnér hľadá napríklad riešenia pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Preto sú dôležité kontakt s inkluzívnym navrhovaním a vyvážená komunikácia konštruktér/dizajnér. V prednáške odznie aj téma ikonickosti automobilového dizajnu, problém dopravy z pohľadu vizionárskych riešení a pohľadu architektov a urbanistov. Dozvieme sa, v čom spočívajú najodvážnejšie výtvarné fantázie v spojení navrhovania a vizuálnej komunikácie a práca v priestore 1:1.
V prednáške priblížime tému dizajnérskej typológie cez históriu po nové spôsoby navrhovania. Konfrontujeme sa s mobilitou mimo klasickej cesty a reinterpretujeme emocionálny vzťah k osobnému automobilu. Pre budúcnosť je dôležité definovať záujem novej nastupujúcej spoločnosti ovplyvnenej ekologickou a pandemickou krízou. Podľa autora naša spoločnosť smeruje k novému životnému štýlu v porovnaní so stagnujúcim pohľadom postpostmodernej spoločnosti súčasnosti. Je dôležité, aby sme naplno rozvinuli a využili prirodzený spôsob navrhovania, a preto nesmieme stratiť schopnosti skúmať svet, klásť si nepoložené otázky, formovať vlastnú cestu a nikdy nesmieme prestať tvoriť.

Dizajnér Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., sa špecializuje na výskum a vývoj najmä v oblasti transport a produkt dizajnu, a dlhodobo sa venuje téme automobilu a inkluzívneho dizajnu. Pôsobí v Ústave dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte vedie Ateliér Baláž, založený na nezávislom intelektuálnom vývoji dizajnu prostredníctvom filozofie Star Status, stratégie navrhovania Open Sphere a Authentic Design Essence. Vyučuje odborné, tzv. Action Centric predmety dizajnérska kresba a dizajnérsky vizuálny jazyk, zamerané na predstavivosť a vyjadrovanie. Vytvoril medzifakultný modul Synergická stratégia v navrhovaní a prednáša na tému automobilový dizajn. Nadviazal tiež spoluprácu s d’Annunzio University, Chieti-Pescara v Taliansku (v oblasti dizajnu plavidiel) a Coburg University, Coburg v Nemecku, na ktoré sa pravidelne vracia prednášať alebo organizovať medzinárodné workshopy. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Karosérie, autorom projektu dizajnerskakresba.sk a spolutvorí dizajnérsky projekt Star Status.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy.
Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.