Odkiaľ pochádza zlato?

Výbuchy veľmi hmotných hviezd môžu produkovať vzácne prvky, ktoré pozorujeme vo hviezdach chudobných na kovy. A teraz konečne vieme, odkiaľ pochádza zlato! oznamovali titulky v roku 2017 po detekcii gravitačných vĺn zo zrážky dvoch neutrónových hviezd označenej ako jav GW170817. Vieme to však určite?

Pri splynutí neutrónových hviezd vznikajú vzácne ťažké chemické prvky, ako je zlato. Nie je zatiaľ celkom jasné, či aj kolabujúce hviezdy produkujú tieto prvky, ilustrácia ESO.

Recept na vytvorenie prvkov ťažších než železo znie jednoducho: bombardujte ľahšie jadro neutrónmi a sledujte, ako rastie. Je tu však háčik: aby vznikli prvky, ako sú zlato, platina a urán, jadro musí rásť skutočne rýchlo, inak sa rozpadne na ľahšie prvky skôr, než sa stane stabilným. Týmto rýchlym procesom vzniká asi polovica všetkých prvkov ťažších než železo.

R-proces

Pôvod tohto procesu označovaného v astronómii ako r-proces bol dlho predmetom diskusií. Náhodný prípad pozorovania splynutí neutrónových hviezd označený GW170817 umožnil krok vpred. Krátko žijúce viditeľné svetlo a infračervené žiarenie sprevádzajúce úkaz prinieslo známky vzniku prvkov pomocou r-procesu. Hoci v dátach bolo identifikované len stroncium, vedci zistili, že jav vyprodukoval aj zlato v množstve medzi 3 až 13 hmotnosťami Zeme. Aj keď nie je pochybnosť o tom, že neutrónová hviezda produkuje prvky r-procesom, treba ešte zistiť, aké sú tieto javy dôležité v kontexte veľkej schémy vzniku prvkov.
V nedávnej štúdii v The Astrophysical Journal vedci objasňujú, že by sme z tohto procesu ešte nemali vylučovať ani násilnú smrť hmotných hviezd – výbuchy supernov. So splývaním neutrónových hviezd ako zdrojom ťažkých prvkov v ranom vesmíre je množstvo problémov, vysvetľuje vedúca štúdie Kaley Brauerová (Massachusetts Institute of Technology).
Jedna otázka sa týka hviezd, ktoré sú rozptýlené v okolí špirálového disku našej Galaxie a vznikli v dávnej dobe z takmer pôvodného plynu, ktorý bol len málo ovplyvnený predchádzajúcimi generáciami hviezd. Napriek tomu majú v atmosférach relatívne veľké množstvo prvkov vytvorených v r-procese. Ako sa dostali do plynu, z ktorého vznikli tieto hviezdy? Obyčajne trvá miliardy rokov, kým v dvojhviezdnom systéme vzniknú dve neutrónové hviezdy, ktoré sa k sebe približujú po špirále, až nakoniec splynú.

Kolaps hviezd

Táto ilustrácia zobrazuje gama záblesk pochádzajúci z kolapsu hmotnej hviezdy, ktorá môže byť typom hviezdy veľmi pravdepodobne produkujúcej prvky z r-procesu, ilustrácia NASA Goddard Space Flight Center.

Kolaps hmotnej hviezdy by tiež mohol vytvoriť podmienky na vznik prvkov r-procesom, ale v kratších časoch než v prípade splynutia neutrónových hviezd. K. Brauerová a jej kolegovia otestovali, či by z tohto scenára vyplývalo zastúpenie prvkov z r-procesu, najmä európia pozorovaného vo hviezdach chudobných na kovy. Skonštruovali počítačový model galaxie v podobe plynovej gule, v ktorej kolabujú hviezdy. Každá explózia obohacuje plyn kovmi, ako je železo, a niektoré zo supernov tiež produkujú prvky z r-procesu. Model úspešne reprodukuje zastúpenie európia a železa vo hviezdach chudobných na kovy. Otázka je, koľko supernov musí vybuchnúť, aby nastalo pozorované zastúpenie prvkov vzniknutých v rámci r-procesu.
Vedci objavili frekvencie výbuchov, ktoré sú podobné frekvenciám vzniku tzv. dlhých gama zábleskov, povedal Darach Watson (University of Copenhagen). Tie sú spájané s výbuchmi obrích hviezd. Nie každá supernova by teda mala produkovať prvky z r-procesu, ale len tie najextrémnejšie. Na definitívne závery je však ešte zavčasu. Tím sa v tomto modelovaní venoval len jednému chemickému prvku, a to európiu, ale bolo by tiež možné použiť napríklad bárium, dodal D. Watson. Bárium je vo hviezdach chudobných na kovy relatívne ľahko detegovateľné. D. Watson upozorňuje aj na často prehliadané dôkazy: nanodiamanty. Niektoré zo submikrónových diamantov nájdených v meteoritoch obsahujú stopy prvkov vzniknutých v r-procese. Odkiaľ sa vzali? pýta sa Watson. Pravdepodobne zo supernovy, ale kto vie? Zdá sa, že k zastúpeniu zlata a príbuzných prvkov vo vesmíre prispieva viac než jeden kozmický zdroj.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.