Ortuť v tele vtákov

Vedci nedávno zistili, že za posledných 50 rokov sa koncentrácie ortuti v telách morských vtákov pri pobreží Britskej Kolumbie (Kanada) takmer nezmenili. Na prvý pohľad ide o optimistickú správu. Problém je, že dôvodom je pravdepodobne úbytok rýb v blízkosti hladiny mora, čo vtáky prinútilo hľadať si potravu v oblastiach, kde sa nachádza viac baktérií obmedzujúcich koncentrácie ortuti. Baktérie sú síce veľmi malé, ale ich význam nesmieme podceňovať. Vedci z McGillovej univerzity, vedení Kylom a Johnom Elliottovcami, zistili, že tieto malé tvory zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní zdravia vtákov na vrchole potravového reťazca. Analýzou stabilných izotopov sa vedcom podarilo preukázať, že morské vtáky, loviace v lokalitách bohatých na sírany, mali v tele aj vysoké koncentrácie ortuti. Práve tieto lokality boli vysnívaným domovom baktérií produkujúcich  metylortuť – toxickú zlúčeninu, ktorá sa dostáva do tela rýb a z nich nakoniec aj do vtákov, ktoré tieto ryby jedia. Za posledných 47 rokov však úroveň ortuti v tele viacerých morských vtákov klesla a tento pokles spôsobila zmena stravy – vtáky prestali jesť ryby s vysokým obsahom ortuti z oblastí bohatých na sírany.

JK

Foto Pixabay

Komentáre