Pilotované lety

Hosťom májovej Vedy v CENTRE bude Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorý bude hovoriť o letoch do vesmíru, výzvach, ale aj o ich možných rizikách.

Vesmírny výskum rýchlo napreduje aj vďake snahe nájsť nové zdroje a oblasti pre ľudský život. Astronómia a cesty do vesmíru prinášajú ľudstvu množstvo poznatkov, ktoré sú pre život na Zemi a neskôr možno aj mimo nej kľúčové.
Človek cestuje do vesmíru už vyše 60 rokov. Za ten čas sa tam dostali vládni aj súkromní astronauti, a dokonca aj turisti. Lety majú rôzny charakter: sú krátkodobé a dlhodobé, smerujú na orbitu Zeme i k Mesiacu a ďalej, slúžia na vedecké a demonštračné účely, ale aj na oddych a vytváranie umeleckých diel. Cestovanie si vyžaduje tzv. state-of-the-art technológie, čiže tie najvyspelejšie, vysoké nároky na bezpečnosť a vytrvalú posádku, ktorá sa na lete zúčastňuje. Samotné lety, ako aj družice na orbite sú ohrozené vesmírnym odpadom, ktorého množstvo sa neustále zvyšuje, rovnako ako mikrometeoroidmi a vysokoenergeticky nabitými časticami zo Slnka. Nové rakety a vesmírne lode rozširujú naše možnosti a otvárajú nové príležitosti letov za orbitu Zeme.
Kam astronauti v súčasnosti lietajú najčastejšie? Kam sa človek vydá najbližšie? Ako ďaleko môže ľudstvo putovať? Čo je vesmírna bezpečnosť a aké nástrahy na nás čakajú pri letoch vesmírom? Odpovede na tieto a iné otázky sa dozviete na prednáške.

Podujatie sa uskutoční 25. mája 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. mája 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Mgr. Jiří Šilha, PhD., je vedecký pracovník na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Pracuje v oddelení astronómie a astrofyziky, pričom sa zameriava na výskum v oblasti kozmického odpadu súvisiaci s dátami získanými optickými astronomickými ďalekohľadmi. Venuje sa príprave európskych projektov zacielených na vývoj pozorovacej techniky a metodiky spracovania v rámci problematiky vesmírnej bezpečnosti. Je riešiteľom alebo spoluriešiteľom troch projektov Európskej vesmírnej agentúry, ktoré práve prebiehajú v rámci FMFI UK v spolupráci s partnermi zo Slovenska a zahraničia, a aktívne prispieva k vedecko-vývojovej práci v týchto projektoch. V oblasti kozmického odpadu, ktorá je relatívne obsiahla, sa sústredí predovšetkým na optické pozorovania ďalekohľadom s cieľom zlepšenia dráh týchto objektov, ich charakterizácie a identifikácie ich rotačných vlastností. Je členom Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), poradcom Slovenskej republiky pre správnu radu Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) a aj delegátom SR pre Vedecký a technický podvýbor Výboru Organizácie Spojených národov pre mierové využitie vesmíru (COPUOS).

Text a foto NCP VaT