Pomalý pokrok

Technologický pokrok ľudstva je nezastaviteľný a neustále mení spôsoby fungovania našej civilizácie. Zavádzanie nových štandardov je niekedy rýchle, inokedy pomalé. Niektoré zmeny posledných desaťročí boli také prirodzené a postupné, že ste si ich možno ani nevšimli.

Ilustrácia Pixabay/autor pomocou Photoshop Generative Fill

Vynájdenie výťahu bolo revolučnejším krokom, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Budovy síce neboli také vysoké ako v súčasnosti, ale usporiadanie obyvateľov bolo aj tak opačné. Na najvyšších ťažko dostupných poschodiach bývali chudobnejšie vrstvy a na prízemí sa sústredilo bohatšie obyvateľstvo. Prvé výťahy boli pre ľudí nebezpečné a využívali sa len na prepravu tovaru a materiálov. Vynález bezpečného výťahu odomkol ľudstvu možnosť vydať sa do výšky.

Operátor výťahu

Prvý výťah bezpečný pre transport ľudí predstavil americký vynálezca Elisha Graves Otis (1811 – 1861). Obsahoval bezpečnostné zariadenie, ktoré kabínu zastavilo v prípade pretrhnutia nosného lana alebo inej poruchy. Bol však komplikovaný na obsluhu a vyžadoval vždy prítomného operátora výťahu. Išlo o jedno z novovzniknutých zamestnaní industriálnej revolúcie koncom 19. storočia a udržalo sa naozaj dlho. Podľa záznamov v roku 1950 bolo len v USA takto zamestnaných až 120-tisíc ľudí. Každá vyššia budova, hotel či obchodný dom potreboval obsluhu výťahu. Operátor musel vlastniť licenciu a prejsť náročnými skúškami. Stalo sa z toho výnimočné extravagantné zamestnanie.
S ďalším rozvojom technológií prišli automatické výťahy. Hoci nešlo o rýchly proces – výmena všetkých výťahov za automatické trvala niekoľko desaťročí – aj tak priniesol mnoho štrajkov a protestov. Rodiny, v ktorých niekoľko generácií pracovalo ako operátor výťahu, sa dostali do finančných problémov, keď v priebehu niekoľkých mesiacov prišli všetci o prácu.

Foto Pexels/Lokman Sevim

Operátor výťahov bol len jedným z mnohých povolaní, ktoré postihol veľmi podobný osud. Operátori telefónnych ústrední prepájali hovory manuálne, až pokým nenarástol počet telefonátov na nezvládnuteľné množstvo a prepájanie bolo automatizované. V súčasnosti si ani nevieme predstaviť, že by sme museli pred telefonátom najprv niekomu v ústredni diktovať, s kým sa chceme spojiť. V daných časoch išlo o prirodzenú súčasť života.
Označenie počítač nieslo kedysi zamestnanie, v ktorom človek manuálne počítal komplikované úlohy za príslušným účelom. Toto povolanie nahradili stroje, ktoré dokonca prevzali familiárny názov niekdajšieho povolania.

Automatizácia

Rovnaké procesy prebiehajú neustále. Do výroby sa zavádzajú nové a efektívnejšie postupy, aby ušetrili ľudské zdroje a financie. Často je však aj v súčasnosti vidieť mnoho odvetví a individuálnych firiem, v ktorých ľudská práca zatiaľ nebola nahradená. Zároveň sa zdá až neúctivé dávať ľuďom robiť manuálnu prácu, ktorú zvládnu stroje niekoľko stokrát rýchlejšie a spoľahlivejšie.
Moderným príkladom sú obrovské automatizované prístavy s kontajnermi, kde celé prístavisko ovláda počítač a z pôvodných možno 600 zamestnancov ostalo desať dohliadajúcich ľudí. Počítačové algoritmy zvolia najlepší postup vykladania a nakladania, najefektívnejšie miesto uloženia kontajnera podľa jeho budúcej trasy a časového plánu nakladania. Desiatky synchronizovaných automatických žeriavov presne, dôkladne a bezpečne uložia aj prenesú kontajner. Stroje nepotrebujú oddych, pracujú 24 hodín denne 7 dní v týždni. V prípade poruchy alebo nehody nemá ako dôjsť k zraneniu človeka.
Zavádzanie nových technológií je väčšinou postupné a pomalé, pretože na začiatku je cena extrémne vysoká v porovnaní s cenou napríklad o desať rokov neskôr. Začiatku výroby neraz predchádza dlhý výskum a vývoj technológií. V mnohých prípadoch je potrebné vymyslieť a zdokonaľovať nielen samotný produkt, ale aj stroje na jeho výrobu. To všetko sa odrazí na jeho prvotnej vyššej cene. Výrobcovia sú tiež opatrní a nezahltia trh novým produktom okamžite. Neskôr, keď je o neho vysoký záujem, môžu si dovoliť jeho cenu postupne znižovať.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 5/2024. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Stanislav Griguš
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Videá autora nájdete na YouTube kanáli bit.ly/ToAkoPreco.