Predzvesť vyhynutia

Osteochondróza je vývojové ochorenie kostí, ktoré postihuje kĺby stavovcov vrátane ľudí. Bežne postihuje aj domáce psy, nie je však dôkladne zdokumentované pri voľne žijúcich druhoch a publikované prípady sú pomerne zriedkavé.

Rekonštrukcia pravlka obrovského, foto Flickr/Eden, Janine and Jim, CC BY 2.0

Podľa Huga Schmökela a jeho kolegov zo švédskej Evidensia Academy sa v ľadovej dobe vyskytoval vysoký počet ochorení kostí v kĺboch šabľozubých mačiek (Smilodon fatalis) a pravlkov obrovských (Aenocyon dirus). Výsledky publikovali v časopise PLOS ONE.
Tím identifikoval príznaky osteochondrózy vo fosílnych kostiach končatín z ľadovej doby spred približne 12- až 55-tisíc rokov. Preskúmali viac ako 1 000 kostí končatín šabľozubých mačiek a viac ako 500 kostí končatín pravlkov z neskoropleistocénnych dechtových jám La Brea v Los Angeles. Na mnohých kostiach zistili malé defekty zodpovedajúce ochoreniu osteochondrosis dissecans. Tieto defekty sa vyskytovali až v 7 % skúmaných ramenných a kolenných kĺbov, čo je výrazne viac, ako sa pozorovalo pri moderných druhoch.
Štúdia skúmala iba izolované kosti z jednej fosílnej lokality. Ďalšie štúdie by mohli odhaliť zákonitosti výskytu tohto ochorenia a to, či mohlo znižovať schopnosti lovu, čo mohlo byť príčinou postupného vyhynutia tejto populácie.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.