Rakovina – je možné vyliečiť nevyliečiteľné?

Hosťom februárovej online vedeckej cukrárne na tému Rakovina – je možné vyliečiť nevyliečiteľné? bude Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.

 

Vo svojej prednáške sa bude venovať rakovine vo všeobecnosti, prečo vzniká, či sa jej dá vyhnúť a zameria sa aj na jej diagnostiku a liečbu. Zaujímavou otázkou bude, či je rakovina dedičná. Prednášajúca objasní, ako sa rakovina skúma, aké rôzne modely sa vo výskume rakoviny v súčasnosti používajú, ale bude hovoriť aj o tom, ako vyzerá bežný deň vedca. Aké hoaxy sa o rakovine šíria internetom a prečo im nemáme veriť? Vedeli ste, napríklad, že rakovina semenníkov má vlastného maskota? Na záver podujatia vám ho prednášajúca predstaví a dozviete sa aj množstvo ďalších zaujímavých informácií o tejto, ešte vždy neprebádanej chorobe.
Podujatie sa uskutoční bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať do komentára na Facebooku do 7. 2. 2022. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube CVTI SR vo februári 2022.

Ing. Silvia Schmidtová, PhD., pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Vyštudovala medicínske inžinierstvo na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a doktorát z onkológie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Absolvovala niekoľko zahraničných stáži a vo svojej vedeckej práci intenzívne spolupracuje s renomovanými slovenskými a zahraničnými inštitúciami. V rámci svojho výskumu sa venuje germinatívnym nádorom – heterogénnej skupine nádorov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien. Napriek vysokej úspešnosti liečby (približne 95 %), časť pacientov prestane odpovedať na nasadenú liečbu a dochádza k rozvoju tzv. chemorezistencie. Rezistencia voči cisplatine postihuje pomerne malý, ale klinicky signifikantný počet pacientov, a je hlavným dôvodom úmrtnosti pacientov s germinatívnymi nádormi.

Text a foto NCP VaT