Sedavý spôsob života a zdravie

Vo štvrtom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Boris Bajer z Centra výživy a tréningu o vplyve sedavého spôsobu života na naše zdravie.

Sedavý spôsob života je fenoménom súčasnosti a hlboko zasahuje do zdravotného stavu nášho organizmu. Mnoho ľudí tento faktor ignoruje, no pritom ani netuší, aký vplyv má na výskyt viacerých chorôb a porúch. Okrem porúch metabolizmu u ľudí prichádza navyše k disregulácii apetítu a nadmernej konzumácii, a tým aj k zvyšovaniu percenta tuku v tele. V prednáške sa dozvieme, ako sedavý životný štýl vplýva na zdravie tela a mysle, a ako dokážeme eliminovať viaceré riziká vhodnou úpravou výživy, zlepšením spánku, manažmentom stresu a zaradením intenzívneho aj ľahkého pohybu. Dôležitým faktorom je tiež prevencia, teda aplikácia všetkých menovaných postupov skôr, ako príde k zdravotným následkom sedavého spôsobu života.

MUDr. Boris Bajer, PhD., je vyštudovaný lekár, fyziológ a patofyziológ. Pracuje ako výživový špecialista, pedagóg dietológie a je zakladateľom certifikačného kurzu pre poradcov vo výžive, Nutrition Expert. Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK), ktoré ukončil v odbore Všeobecné lekárstvo ako doktor všeobecnej medicíny. Následne absolvoval doktorandské štúdium v odbore Normálna a patologická fyziológia na LF UK a v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (neskôr Biomedicínskom centre SAV). Venuje sa nutričnej a športovej endokrinológii a taktiež prevencii civilizačných, metabolických a srdcovocievnych ochorení zdravou výživou, pohybom a životosprávou. Súčasťou jeho každodennej práce je aj zostavovanie nutričných plánov a návrh tréningových režimov. Ako majiteľ performance fitness centra TRIAS Performance Center a nutričného centra – Centra výživy, sa zďaleka nezameriava iba na redukciu hmotnosti, ale aj na celkovú zmenu životného štýlu a na prípravu profesionálnych športovcov. Na propagácii správnej výživy a životného štýlu spolupracoval aj s televíziou a rozhlasom, ako aj s rozličnými printovými a online médiami. Ako výživový expert bol zároveň súčasťou multidisciplinárneho tímu lekárov bariatrickej chirurgie Fakultnej nemocnice v Trnave.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

NCP VaT

Komentáre