Sila nášho jazyka

Ľudia s rôznymi rodnými jazykmi majú v špecifických častiach mozgového jazykového okruhu odlišnú silu spojenia, čo naznačuje, že kognitívne požiadavky našich rodných jazykov fyzicky formujú mozog. Štúdia založená na takmer 100 skenoch mozgu je jednou z prvých, v ktorej vedci takéto štrukturálne rozdiely identifikovali. Špecifické ťažkosti každého jazyka zanechávajú v mozgu odlišné stopy. Takže nie sme rovnakí, ak sa učíme hovoriť jedným jazykom, alebo ak sa učíme iný, vysvetľuje neurológ Alfred Anwander z Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences v nemeckom Lipsku.

Foto Pixabay

Niektoré jazyky používajú systémy prípon a predpôn na vytváranie veľmi dlhých, hutných slov. Iné menia spôsob, ako slová znejú alebo ako sú usporiadané vo frázach, aby vytvorili iný význam. Mozog tieto triky spracováva v sústave oblastí prepojených bielou hmotou. Dlhé nervové bunky vedú z jednej časti mozgu do druhej a urýchľujú komunikáciu medzi nimi. Čím častejšie takéto prepojenie mozgových oblastí používame, tým je pevnejšie.
A. Anwander so svojím tímom skúmali mozgy 94 ľudí, ktorých materčinou bola nemčina alebo levantská arabčina. Arabsky hovoriaci mali silnejšie prepojenia v ľavej a pravej hemisfére, kým nemecky hovoriaci mali hustejšiu sieť prepojení v rámci ľavej hemisféry. To zodpovedá špecifikám príslušných jazykov, konštatuje A. Anwander. Zdá sa, že naše materinské jazyky sú viac než len slová, s ktorými sme vyrastali – sú doslova našou súčasťou.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.