SNM – Prírodovedné múzeum pozýva

Pozývame všetkých záujemcov o prírodu do SNM – Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave, kde si možno pozrieť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku.

Foto L. Kralovičová

Na druhom poschodí sme pre návštevníkov po dôkladnej ročnej obnove sprístupnili expozíciu Klenoty Zeme. Možno sa tu zoznámiť s množstvom minerálov vrátane drahých kameňov a unikátnych vzoriek rúd jednak z rôznych regiónov Slovenska, jednak zo zahraničných lokalít. Návštevník tejto mimoriadne bohatej mineralogickej expozície môže vidieť približne 1 400 exponátov. Vystavujeme tiež záhadné meteority, poslov z vesmírnych diaľav, ktorým je venovaná aj nová projekcia v expozícii.

Na prvom poschodí sa nachádza stála expozícia venovaná antropológii s názvom Človek v čase a priestore. Ide o expozíciu zostavenú podľa najnovších vedeckých poznatkov a s využitím moderných prezentačných postupov a technológií. V úvodnej časti expozícia približuje korene vzniku človeka, údaje o vývoji je možné zistiť vďaka kostiam, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov. Majú nesmiernu výpovednú hodnotu o vzhľade a spôsobe života minulých populácií. Expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. S tým súvisia aj ďalšie časti expozície, ktoré prezentujú témy: Kde sú naše korene? Sme iní? Čo môžeme vypátrať? Človek a jeho najbližší príbuzní a predchodcovia, Človek a dedičnosť, Naši nedávni predkovia – aj lovci mamutov, Kameň v rukách človeka a Praveké umenie.

Na druhom poschodí sa prehliadka začína paleontologickou expozíciou Príbeh života na Zemi, kde nájdeme chronologický prehľad vývoja života na Zemi so zreteľom na fosílie z nášho územia. Zaujme aj model tatranského dinosaura a mamuta v životnej veľkosti. Ďalej pokračujeme plynule do expozície Biodiverzita Slovenska, ktorá nás oboznámi s našou prírodou. Uvidíme aj krásne diorámy imitujúce prírodné biotopy. Stretneme vrabca, medveďa i majestátneho zubra. Výlet do tajov prírody ukončíme na treťom poschodí v expozícii Biodiverzita Zeme s ukážkami cudzokrajných biotopov v diorámach; pocestujeme od polárnych oblastí až po tropický prales a koralové útesy. Ďalej sa stretneme s rôznymi exotickými tvormi, od žirafy až po tropické motýle, nádhernú rajku alebo nočného papagája kakapa. Prezrieme si tiež najväčšie semeno sveta, pochádzajúce až zo vzdialených Seychel.

Prírodovedné múzeum ponúka návštevníkom aj prehliadky expozícií s lektorským výkladom, ďalej rôzne prednášky, ako aj vzdelávacie programy pre školy. Bližšie informácie nájdete na našej webstránke (prirodovedne.snm.sk), kde sú aktuálne informácie o našich akciách a ponuke. Učitelia môžu navštíviť naše múzeum spolu so žiakmi a študentmi v rámci vyučovania a využiť bohaté zbierky, ako aj lektorský výklad, v pedagogickej praxi.

V dňoch 3. až 5. októbra 2023 plánujeme zrealizovať výstavu živých húb. Na výstave budete môcť obdivovať krásu a rozmanitosť čerstvých húb, vyskytujúcich sa na území Slovenska. Výstava je spojená s určovaním prinesených druhov húb a s hubárskou poradňou. Na výstave dostane návštevník tiež odborný výklad faktov a zaujímavostí týkajúcich sa tejto ojedinelej a výnimočnej skupiny organizmov.

Dňa 14. septembra 2023 o 15.30 h sa uskutoční prvé stretnutie Astronomického krúžku pre deti od 10 rokov. Prihlasovať sa možno už teraz mailom (katarina.mastenova@snm.sk). Astronomické prednášky určené pre širokú verejnosť, na ktoré je vstup voľný, možno navštíviť 21. septembra, 5. a 26. októbra, 9. a 23. novembra a 7. decembra 2023.

V spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou organizujeme v priestoroch múzea každý pondelok od 15.00 do 17.00 h obľúbenú hubársku poradňu, kde vám odborníci pomôžu s určením prinesených húb. Služby poradne sú bezplatné.

Pripravujeme aj rôzne zaujímavé prednášky, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý u nás prebehne v dňoch 7. až 11. novembra 2023.

Každú prvú stredu v mesiaci je vstup do nášho múzea zdarma.

Jozef Somogyi
SNM – Prírodovedné múzeum

Komentáre