SNM – Prírodovedné múzeum

Foto L. Kralovičová

Pozývame všetkých záujemcov o prírodu do SNM – Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave, kde si možno pozrieť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku.
Nachádza sa tu stála expozícia venovaná antropológii s názvom Človek v čase a priestore. Po dôkladnej ročnej obnove sme pre návštevníkov sprístupnili expozíciu Klenoty Zeme. Môžu sa tu oboznámiť s množstvom minerálov vrátane drahých kameňov a unikátnych vzoriek rúd z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničných lokalít. Vystavujeme tiež meteority, poslov z vesmírnych diaľav, ktorým je venovaná aj nová projekcia. Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi podáva chronologický prehľad vývoja života na našej planéte so zreteľom na fosílie z nášho územia. Expozícia Biodiverzita Slovenska vás oboznámi s našou prírodou, Biodiverzita Zeme zasa s cudzokrajnými biotopmi. Múzeum tiež ponúka prehliadky s lektorským výkladom, rôzne prednášky, ako aj vzdelávacie programy pre školy.
V dňoch 3. až 5. októbra 2023 sa u nás uskutoční výstava živých húb. Návštevník bude môcť obdivovať krásu a rozmanitosť čerstvých húb, vyskytujúcich sa na území Slovenska. Výstava je spojená s určovaním prinesených druhov húb a odborným výkladom faktov a zaujímavostí o tejto výnimočnej skupine organizmov. Hubárska poradňa, ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou, je k dispozícii každý pondelok od 15.00 do 17.00 h (jej služby sú bezplatné).
Astronomické prednášky určené pre širokú verejnosť, na ktoré je vstup voľný, možno navštíviť 5. a 26. októbra, 9. a 23. novembra a 7. decembra 2023. Pripravujeme aj ďalšie zaujímavé prednášky, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku prebiehajúceho v druhom novembrovom týždni.
Každú prvú stredu v mesiaci je vstup do múzea zadarmo. Aktuálne informácie nájdete na stránke prirodovedne.snm.sk.

Jozef Somogyi
SNM – Prírodovedné múzeum

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre