Študentská súťaž o cenu Aurelia

Zážitkové centrum vedy Aurelium vyhlasuje súťaž s názvom Fyzika v našom živote o najlepšie vysvetlenie fyzikálnych javov vo forme videa.

Úlohou študentov je vybrať si jeden fyzikálny jav z daných tematických okruhov, nájsť, kde sa s ním možno stretnúť v každodennom živote a s pomocou pedagóga zrealizovať nápadité video s dĺžkou 1 až 4 min., v ktorom tento jav vysvetlia a názorne predvedú.

Tematické okruhy

 • Statická elektrina
 • Termodynamika
 • Hydraulika
 • Perpetuum mobile
 • Čierne diery
 • Dynamo
 • Solárna energia
 • Veterná energia
 • Archimedov zákon
 • Pascalov zákon
 • Zákon zachovania hybnosti
 • Teória chaosu
 • Gyroskop

Video je potrebné zaslať e-mailom prostredníctvom domény wetransfer.com alebo uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk. Termín zaslania videa je najneskôr do 30. októbra 2021 (vrátane).

Porota zložená z odborných pracovníkov Centra vedecko-technických informácií SR vyberie tri najlepšie videá na základe nasledujúcich kritérií: zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania témy a kvalita videa.

Vybrané videá získajú cenu Aurelia a študenti dostanú vecné ceny. Školské kolektívy ocenených videí budú pozvané do Aurelia, aby si prevzali ocenenie.

Študentská súťaž o cenu Aurelia (pdf)
Prihláška na stiahnutie (pdf)
Štatút súťaže na stiahnutie (pdf)

ZCV Aurelium