Súčasný názov Macedónska a odvodeniny od tohto názvu

Názov Macedónska, jednej z republík bývalej Juhoslávie, po osamostatnení v roku 1991 prešiel rozličnými premenami. Kým ako súčasť Juhoslávie v osemdesiatych rokoch minulého storočia mala republika oficiálny názov v slovenčine Macedónska socialistická republika (v macedónčine Socialistička republika Makedonija) a skrátený názov Macedónsko (Makedonija), po vzniku samostatného štátu mala oficiálny názov Macedónska republika (v macedónčine Republika Makedonija) a skrátený názov Macedónsko (Makedonija). Do Organizácie Spojených národov bolo Macedónsko v roku 1993 prijaté pod anglickým názvom The Former Yugoslav Republic of Macedonia (v skratke FYROM) a v slovenčine sa tento názov mal používať v podobe Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko. V tejto súvislosti možno spomenúť, že napríklad pri preberaní európskych noriem alebo noriem ISO (Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu) do slovenčiny sa vyžadovalo používať tento dlhý názov, hoci pri ostatných názvoch štátov sa uplatňovala iba skrátená podoba názvu. Po uzavretí dohody medzi Gréckom a Macedónskom v roku 2018 sa od februára tohto roka oficiálnym názvom Macedónska v macedónčine stal názov Republika Severna Makedonija (v angličtine Republic of North Macedonia) a skráteným názvom podoba Severna Makedonija (v angličtine North Macedonia). Na jar tohto roka Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý je zo zákona oprávnený štandardizovať slovenské podoby geografických názvov, rozhodol, že oficiálnym názvom Macedónska v slovenčine bude názov Severomacedónska republika a skráteným názvom podoba Severné Macedónsko. Zložený názov Severné Macedónsko, v ktorom sa vyskytuje prídavné meno určujúce prívlastok z hľadiska svetovej strany, môžeme prirovnať k názvom štátov, ako sú Severné Írsko, Južná Afrika, Východný Timor, alebo k názvom štátov začlenených do Spojených štátov amerických, ako Južná Dakota, Južná Karolína, Severná Dakota, Severná Karolína, Západná Virgínia, ale aj k neoficiálnym názvom Južná Kórea, Severná Kórea.
Od súčasného názvu Severné Macedónsko je utvorené zložené prídavné meno severomacedónsky, ktoré je aj súčasťou oficiálneho slovenského názvu Severomacedónska republika. Na pomenovanie obyvateľa Macedónska sa ustálil názov Macedónčan (v množnom čísle Macedónčania), v ženskom rode Macedónčanka. Okrem týchto podôb sa používajú aj podoby Macedónec (v množnom čísle Macedónci), Macedónka. Pravda, popri uvedených podobách sa so zreteľom na zmenu názvu štátu na podobu Severné Macedónsko začalo v jazykovej praxi používať náležite utvorené zložené obyvateľské meno Severomacedónčan (v množnom čísle Severomacedónčania), napríklad Františkova návšteva prichádza dva dni po tom, ako si Severomacedónčania zvolili v druhom kole prezidentských volieb za novú hlavu štátu Steva Pendarovského.Početné zastúpenie mali aj Gruzínci, Rusi, Severomacedónčania a Iračania. V ženskom rode má obyvateľské meno podobu Severomacedónčanka. Podobu obyvateľského mena Severomacedónčan možno prirovnať k zloženým obyvateľským menám Severoír (Severoíri, Severoírka), Juhoafričan (Juhoafričania, Juhoafričanka), Juhokórejčan (Juhokórejčania, Juhokórejčanka), Severokórejčan (Severokórejčania, Severokórejčanka).                                                

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre