Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2023 pošlete správnu odpoveď na výzvu:

Napíšte mená aspoň troch vynálezkýň a vymenujte ich vynálezy

zaradíme vás do žrebovania o knihu Helen Pilcherovej: Malé vynálezy, ktoré zmenili svet z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.

Komentáre