Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Akým pojmom nazval S. Freud vzťah syna k matke v detstve, príp. aj v dospelosti?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Ako funguje psychológia z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.

Komentáre